Ajankohtaista

Psykologian yhteisvalinnan valintakoevaatimukset julkaistu

Psykologian yhteisvalinnan valintakoevaatimukset keväälle 2015 on julkaistu.

Kirjallinen koe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 12.5.2015 klo 12-17.

Kokeessa tentitään :
  • Sama tilastotieteen kirja kuin viime vuonna eli Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.-6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.-8. painos, Sanoma Pro Oy.) Luvut 1–9 ja liitteet.
  • Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan torstaina 8.1.2015 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla.
  • Uutena Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Luvut 1-4.
  • Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 8.4.2015 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen.
Tsemppiä kaikille psykalle mieliville tilastomatematiikan ja psykologian tutkimustyöoppaan opiskelun aloittamiseen!