Kurssien sisältö

Logopedian valmennuskurssin avulla varmistat, että oppimisesi etenee aikataulussa ja on tuloksellista. Kurssi alkaa introlla, jossa keskitytään kurssin tavoitteiden kirkastamiseen sekä opiskeluteknisten valmiuksien virittämiseen. Varsinainen opetus keskittyy erilaisten tekstien ja muiden aineistojen käsittelyn harjoitteluun. Kurssin tavoitteena on antaa eväät erilaisten aineistojen lukemiseen, sisäistämiseen ja jäsentämiseen sekä tutustuttaa sinut jo ennakkoon eri aineistotehtävätyyppeihin. Lisäksi kurssilla harjoitetaan matemaattis-loogista päättelykykyä erilaisten harjoitusten avulla.

Kurssilla pääset testaamaan taitojasi myös täysimittaisessa, todellisen valintakoetilanteen mukaisesti järjestetyssä harjoituspääsykokeessa, joka arvioidaan ja pisteytetään valintakokeen tapaan. Kurssin päättää kertaus, joissa käydään opettajan johdolla läpi harjoituspääsykokeen malliratkaisut sekä kurssin ydinasiat. Kertauksen jälkeen tiedät, miten käyttää viimeiset päivät ennen valintakoetta koemenestyksen takaamiseksi!

Opetus

Eximian kursseilla opetuksesta huolehtii osaava opetustiimi. Kurssin opettajat ovat oman aihealueensa asiantuntemuksen ohella perehtyneet myös nimenomaan valintakokeeseen ja siihen, mitä kokeessa menestymisessä tarvitaan. Korostamme opetuksessamme valintakoekeskeisyyden lisäksi kannustavuutta, asiantuntemusta, esiintymistaitoa sekä innostavaa otetta työhön. Opettajamme ovat tavallisesti taustaltaan jo valmistuneita tai opintojensa loppusuoralla olevia osaajia. Logopedian opetustiimiin kuuluu aineistovalmennuksen asiantuntija, joka tyypillisesti on opiskellut logopediaa, sekä tilastojen tulkinnan ja loogisen päättelyn asiantuntija.

Materiaalit

Valmennuskurssin hintaan sisältyy Eximian omat teoria- ja tehtävämateriaalit, jotka ovat aina uusimpien valintakoevaatimusten mukaisia ja alan asiantuntijoiden laatimia. Materiaali tukee kotona tapahtuvaa opiskelua ja asioiden itsenäistä kertaamista.

Voit ostaa itseopiskelumateriaalin myös erillisenä pakettina täältä.

Kokeet ja kertaukset

Logopedian valmennuskurssiin kuuluu valintakoetta simuloiva harjoituspääsykoe, jossa pääset testaamaan osaamistasi ja harjoittelemaan koetilanteessa toimimista sekä ajankäyttöä.

Kurssin päättää intensiivinen kertaus, jossa käydään läpi harjoituspääsykoe ja kerrataan vielä keskeisimmät asiat valintakokeen kannalta. Kertauskerroilla on mahdollisuus kysyä viimeiset mieltä askarruttavat kysymykset ja saada viime hetken vinkkejä koetta varten. Kertauksesta saat myös hyvän henkisen latauksen sekä oikean vireen ja varmuutta valintakokeeseen.

Voit ostaa harjoituspääsykokeen ja kertauksen myös erillisenä pakettina täältä.

Verkko-oppimisympäristö

Kurssilaisemme saavat jo ennen kurssin alkua käyttöönsä sähköisen verkko-oppimisympäristön Moodlen, jonka kautta pääset aloittamaan ohjatun valmentautumisen jo ennen kurssia ja joka on käytössäsi koko valmentautumisprosessisi ajan.

  Moodlesta löydät mm.
  • ohjeita oikeaoppiseen valmentautumiseen
  • opettajan esittelyn ja vinkit kurssilaisille
  • luennoilla käytetyt materiaalit sekä tehtävät
  • opetusvideoita ja harjoituskokeita.
Pääset kirjautumaan Eximian Moodleen viimeistään seuraavana arkipäivänä ilmoittautumisesi jälkeen.