Kurssin sisältö

Miksi kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valmennuskursseille?

Kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakokeissa on hallittava hyvin valintakoekirjallisuus sekä kirjoitettava sujuvasainaisia ja analyyttisiä aineistoon pohjautuvia esseitä. Valmennuskursseilla pääset harjoittelemaan juuri valintakokeiden kannalta oleellisia asioita. 

Valmennuskurssit on suunnattu Helsingin yliopistoon pyrkiville. Molemmilla kursseilla käydään opettajan kanssa yhdessä läpi valintakokeeseen valmistava kirjallisuus ja harjoitellaan vastaustekniikkaa sekä erilaisten aineistojen haltuun ottamista.

Valmennuskurssilla kerrytät valintakokeessa tarvittavia tietoja ja taitoja ja ulottuvillasi on koko kurssin ajan opettajan tuki. Kurssi auttaa rytmittämään omaa lukemistasi ja itsenäistä opiskeluasi. Paikan päältä voit myös löytää hyvää vertaistukea ja mukavia kurssikavereita!