Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Hallintotieteen valmennuskurssit

Kurssin sisältö

Hallintotieteiden valmennuskurssin avulla varmistat, että oppimisesi etenee aikataulussa ja on tuloksellista. Kurssi alkaa introlla, jossa keskitytään kurssin tavoitteiden kirkastamiseen sekä opiskeluteknisten valmiuksien virittämiseen. Varsinainen opetus rakentuu valintakokeen tapaan kahdesta toisiaan täydentävästä osuudesta: kirjallisuus- ja aineistovalmennuksesta. Kirjallisuuden opetuksessa käydään tehokkaasti läpi valintakoekirjallisuuden keskeiset käsitteet ja asiat sekä opitaan soveltamaan niitä valintakoetyyppisiin tehtäviin.

Kurssin aineisto-osuuden tavoitteena on antaa eväät erilaisten aineistojen lukemiseen, sisäistämiseen ja jäsentämiseen sekä tutustuttaa sinut jo ennakkoon eri aineistotehtävätyyppeihin. Kurssilla harjoitellaan myös valintakokeen arvostelussa korostettua vastaustekniikkaa, jossa punnitaan tiedollisen osaamisen lisäksi pyrkijän kykyä tiivistää ja jäsentää vastaukset mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Hyvään valintakoemenestykseen ei vielä johda valintakoekirjan ulkoa opettelu, vaan hakijan tulee osata vastata kysymyksiin analyyttisesti soveltaen sekä aineiston että valintakoekirjallisuuden pohjalta.

Kurssilla pääset testaamaan taitojasi myös täysimittaisessa, todellisen valintakoetilanteen mukaisesti järjestetyssä harjoituspääsykokeessa, joka arvioidaan ja pisteytetään valintakokeen tapaan. Kurssit päättää kertaus, jossa käydään opettajan johdolla läpi harjoituspääsykokeen malliratkaisut sekä kurssin ydinasiat. Kertauksen jälkeen tiedät, miten käyttää viimeiset päivät ennen valintakoetta koemenestyksen takaamiseksi.

Valintakoetietoja

Valintakokeessa korostuu analyyttinen ja johdonmukainen vastaustyyli.

Hallintotieteissä tarkastellaan muuttuvaa hallintoa erilaisista näkökulmista. Opiskelijana perehdyt organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehität ymmärrystäsi hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Valintakokeessa sinun on osoitettava, että hallitset laajojakin kokonaisuuksia ja ymmärrät ilmiöiden välisiä suhteita. Menestymiseen edellytetään taitoa soveltaa tietoa ja vastata analyyttisesti valintakoekysymyksiin.

Hallintotieteiden yhteisvalinnassa voit hakea Tampereen ja Vaasan yliopistoihin tai vain jompaankumpaan näistä.

Kurssikokemuksia

Otteita kurssilaisten palautteista kevään 2020 kursseilta:

Mitkä olivat kurssin suurimmat hyödyt sinulle?

"Monipuolinen tehtävien teko ja joka tuntien alussa käytiin edellisestä aiheesta pienryhmissä oikein/väärin väittämiä. Selkeä opettaja oli aivan huikea, eikä hän sählännyt turhia.”

”Kurssi antoi selkeän rungon ja osatavoitteet omalle opiskelulle, opetus auttoi löytämään pääsykokeen kannalta keskeiset teemat ja apua oli aina saatavilla. Missään vaiheessa ei iskenyt toivottomuuden tunnetta, kun opiskelu oltiin aloitettu yhdessä hyvissä ajoin kannustavassa ilmapiirissä.”

”Aineistotehtäviä tuli harjoiteltua runsaasti, mikä oli minulle hyvä. Lisäksi mikään ei jäänyt epäselväksi, sillä aina sai vastauksen, jos jotain asiaa ei ymmärtänyt.”

”Aineistotehtävien teko ja opettajan palaute.”

”Verkkokurssi! Ei tarvinnut kömpiä koululle tai jonnekin, vaan pystyi ihan kotoa aloittamaan lukupäivän luennolla.”

”Selkeyden saaminen alueisiin, vastaustekniikan hiominen. Kurssi antoi myös rakennetta omalle lukemiselle.”

”Vastaustekniikan opettaminen ja termistön auki selittäminen.”

”Asioiden läpikäynti huolella opettajajohtoisesti.”

Mielipiteesi kurssista kokonaisuutena?

”Kokonaisuus oli laaja ja kattava.”

 "Kurssi antoi hyvä pohjan omalle lukusuunnitelmalle, ja muiden oppilaiden näkemysten saaminen auttoi omaa lukemista. Kurssilla kuuli muiden opiskelijoiden näkökulmaa opittuihin asioihin liittyen, mikä myös rikastutti omaa ajattelua.”

”Kiitos kurssista!”

”Kurssi ja opettaja hyviä!”

”Kokonaisuutena kurssi toimi hyvin. Luentojen ja tehtävien teko oli hyvässä tasapainossa. Kaikki huipentui harjoittelupääsykokeeseen, jonka koin olevan pääsykokeen kannalta todella hyvää ajankäytön ja substanssin harjoittelua.”

Viime kauden (2020) opettajat saivat kurssilaisilta arvosanaksi (1 - 5 asteikolla) 4,51. Arvioitavana olivat opetuksen valintakoekeskeisyys, kannustavuus sekä asioiden esittämistaito.


9/10 kurssilaisista olisi valmis suosittelemaan kurssia.

Esittely

Hallintotieteitä on mahdollista opiskella Tampereen, Lapin ja Vaasan yliopistoissa. Keväällä 2018 Tampereen ja Vaasan yliopisto järjestävät yhteisvalinnan, joten hakija voi halutessaan hakea samalla kokeella molempien yliopistojen koulutusohjelmiin.

Eximia valmentaa siis Tampereen ja Vaasan yliopistojen hallintotieteiden tutkinto-ohjelmiin. Hallintotieteissä suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Tämän jälkeen opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden seuraavista: hallintotiede, julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, kunta- ja aluejohtaminen tai ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Maisteriopinnoissa tarkoitus on syventää osaamista valitussa suuntautumisalassa.

Hallintotieteistä valmistuvilla on hyvät työllisyydennäkymät: hallintotieteistä työllistytään erilaisiin julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tehtäviin. Hallintotieteiden maisterin koulutus voi avata ovia myös kansainväliselle uralle (EU, kansainväliset järjestöt). Tämän lisäksi uraa voi luoda kunnallisen tai valtiollisen hallinnon parissa. Myös yritykset palkkaavat hallinnon osaajia asiantuntijoiksi, konsulteiksi ja johtajiksi. Opintoihin kuuluu työharjoittelu sekä mahdollisuus ulkomailla opiskeluun.

Opettajat

Kevään 2021 opettajatiedot julkaistaan täällä myöhemmin.

Rahaa takaisin kurssista

Mietityttääkö valmennuskurssille osallistuminen, kun suuri osa opiskelupaikoista täytetään jatkossa suoraan ylioppilasarvosanojen perusteella? Rahaa takaisin kurssista -takuu on ratkaisu ongelmaasi. Jos osallistut valmennuskurssillemme, saat jopa 60 % kurssin hinnasta takaisin, mikäli saat opiskelupaikan suoraan todistusvalinnan perusteella.

Homma toimii näin:

1.Varaa haluamasi kurssi

2.Hae opiskelupaikkaa

3.Jos saat paikan todistusvalinnassa, ilmoita siitä meille ennen valintakoetta/kun saat tiedon hyväksymisestä

4.Kun vastaanotat tämän paikan, ilmoita siitä meille

5.Maksamme sinulle rahaa takaisin niin, että kurssillesi jää hintaa 40 % täydestä hinnasta.

Ilmoitusten tulee sisältää tieto opiskelupaikan saamisesta ja vastaanottamisesta (valmennuskurssin on pitänyt valmentaa kyseistä hakukohdetta varten, vahvistetun paikan pitää olla sama, kun mihin on päässyt todistusvalinnalla). Ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen info@eximia.fi. Esimerkiksi kuvankaappaus riittää.

Etäopetuskurssit