Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Ajankohtaista

Julkaistu 21.11.2018

Valintakoevaatimukset ja hakeminen keväällä 2019


Kaikki yliopistot ovat nyt julkaisseet tiedot ensi kevään hakukohteistaan. Monilla aloilla on otettu jo askelia kohti vuoden 2020 opiskelijavalintauudistusta. Lue alta, miten haku sinua kiinnostavilla aloilla etenee! Klikkaamalla kiinnostavaa alaa pääset tutustumaan tarkemmin valintakoetietoihin. Autamme mielellämme kaikissa hakemiseen, alan valintaan tai yleisesti opiskeluun liittyvissä asioissa esimerkiksi chatin kautta tai puhelimitse (09 2727 130) arkisin klo 9-17.

Biologia: Valintakoe perustuu lukion biologian opetussuunnitelman pakollisiin ja syventäviin kursseihin ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Opiskelemaan voi päästä valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Biotieteet: Kaikkien hakukohteiden valintakoevaatimuksina on biologian ja kemian lukion oppimäärät. Tampereen bioteknologian koulutusohjelman valintakoe perustuu näiden lisäksi yhteen erilliseen valintakoekirjaan.
Molekyylibiotieteet: Opiskelemaan voi päästä valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.
Bioteknologia: Opiskelemaan voi päästä valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.
Biolääketiede: Opiskelemaan voi päästä valintakokeen tai ylioppilastodistuksen perusteella.

Diplomi-insinööriosastot: DI-hakukohteiden yhteisvalinnan valintakoe koostuu keväällä 2019 kaikille pakollisesta matematiikan osiosta sekä valinnaisesta osuudesta. Valinnainen osio koostuu fysiikan, kemian sekä tekniikan alan luovan ongelmaratkaisukyvyn tehtävistä. Valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan aineistoon. Opiskelemaan voi päästä ylioppilastodistuksen, valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Elintarviketieteet: Elintarviketieteiden valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin (alan kirjallisuus ja/tai lukion oppimäärä) ja/tai valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Ennakkomateriaalista päätetään myöhemmin erillisellä päätöksellä. Opiskelemaan voi päästä ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella.

Farmasia: Farmasian valintakoe koostuu vuonna 2019 viime kevään tapaan lukion kemian oppimäärään perustuvasta osiosta sekä kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvasta osiosta. Opiskelemaan voi päästä valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Hallintotieteet: Hallintotieteiden valintakoe perustuu myös ensi keväänä helmikuun lopussa julkaistavaan valintakoekirjallisuuteen. Valintakokeessa on myös kokeessa jaettavaan aineistoon perustuva osio. Opiskelemaan voi päästä ylioppilastodistuksen, valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Kasvatustieteet: Suurin osa kasvatustieteen koulutusohjelmista on mukana VAKAVA-valintayhteistyöverkostossa. Valintakoe perustuu edellisvuosien tapaan maaliskuun lopussa julkaistavaan artikkelikokoelmaan ja lisäksi kokeessa jaettavaan aineistoon. Osaan koulutuksista on lisäksi soveltuvuuskoe. Opiskelemaan voi päästä koulutusohjelmasta riippuen valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. 

Kauppatieteet: Kauppatieteiden yhteisvalinnassa valittiin jo viime keväänä suurin osa opiskelijoista pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Sama linja jatkuu edelleen: 60 % opiskelijoista valitaan todistuksen, 40 % valintakokeen perusteella. Valintakoe perustuu kolmeen lukion kurssiin: YH2, HI1 sekä MAB5/MAA10.

Kulttuurien ja taiteiden tutkimus: Helsingin yliopiston kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakokeet koostuvat molemmat ennakkomateriaaliin perustuvasta osiosta sekä kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvasta osiosta. Molempiin koulutusohjelmiin valitaan opiskelijoita kahdella eri tavalla: valintakoepisteiden ja yhteispisteiden perusteella.

Liikuntatiede: Liikuntatieteen valintakoekirjallisuus julkaistaan viime vuoden tapaan huhtikuun alussa. Kirjallinen valintakoe koostuu monivalintatehtävistä. Koulutusohjelmiin on lisäksi soveltuvuuskoe, joka voi koostua esimerkiksi liikunnallisesta kokeesta ja haastattelusta. Opiskelemaan voi päästä valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Logopedia: Logopedian valintakoe uudistui viime keväänä ja säilyy myös keväällä 2019 aineistomuotoisena. Koe sisältänee viime kevään tapaan tilaston ja loogisen päättelyn osiot sekä aineisto-osuuden. Opiskelemaan voi päästä valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Lääketiede: Lääketieteen valintakoe säilynee ensi keväänä melko samanlaisena kuin ennenkin, mutta huomioitavaa on, että valintakoe perustuu lukion uuden opetussuunnitelman mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian oppimääriin. Lisäksi kokeessa jaetaan erillinen aineisto. Lääketiedettä voi päästä opiskelemaan joko valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Maantiede: Maantieteen valintakoevaatimukset vaihtelevat eri yliopistoissa. Helsingin yliopistossa valintakoe perustuu lukion oppimäärän kursseihin 1-4 sekä kokeessa erikseen jaettavaan aineistoon. Maantiedettä voi päästä opiskelemaan joko valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Oikeustiede: Oikeustieteen valintakoe perustuu myös ensi keväänä noin kuukautta ennen valintakoetta julkaistavaan kirjallisuuteen. Oikeustieteelliset yksiköt ottavat myös käyttöön todistusvalinnan, eli noin 20 % opiskelijoista valitaan ensi keväänä suoraan ylioppilastodistuksen perusteella. Loput aloituspaikoista täytetään valintakoepisteiden perusteella.

Politiikan tutkimus: Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen valintakoe perustuu ensi keväänä viime vuosien tavoin teokseen nimeltä Politiikan muutos. Lisäksi valintakokeessa on osio, johon vastataan kokeessa jaettavan aineiston perusteella. Opiskelemaan voi päästä joko valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella.

Psykologia: Psykologian valintakoe uudistuu ensi keväänä. Kaikki yliopistot järjestävät yhteisen valintakokeen, johon on ennakkomateriaalina huhtikuussa julkaistava aineisto. Ennakkomateriaalin lisäksi koe perustuu myös kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa voi olla laskuja, ja siinä menestyminen edellyttää myös tilastollisten menetelmien hallintaa. Opiskelemaan voi päästä yhteispisteiden tai valintakokeen perusteella.

Ravitsemustiede: Valintakoe perustuu edellisvuosien tapaan lukion biologian ja kemian kursseihin sekä ravitsemustieteen kirjaan. Ravitsemustiedettä voi päästä opiskelemaan joko yhteispisteiden tai pelkän valintakokeen perusteella.

Teologia: Eri yliopistojen teologian valintakokeet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Helsingin yliopiston valintakoe perustuu huhtikuussa julkaistavaan valintakoekirjallisuuteen. Teologiaa voi päästä opiskelemaan suoraan ylioppilastodistuksen, yhteispisteiden tai pelkän valintakokeen pisteiden perusteella.

Valtiotieteet: Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan valintakokeet koostuvat kirjallisuus- ja aineisto-osioista. Valintakoekirjat julkaistaan huhtikuussa. Valtiotieteelliseen voi päästä opiskelemaan joko yhteispisteiden tai pelkän valintakokeen perusteella.

Yhteiskuntatieteet: Tampereen yliopiston yhteiskuntatukimuksen valintakokeen ennakkomateriaalina ovat suomenkieliset sosiaalitieteelliset artikkelit, jotka julkaistaan huhtikuussa. Lisäksi kokeessa jaetaan erillinen aineisto, johon osa kysymyksistä perustuu. Opiskelemaan voi päästä suoraan ylioppilastodistuksen tai pelkän valintakokeen perusteella.