Seuraamme pandemian kehittymistä ja siirrymme tarpeen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Ajankohtaista

Julkaistu 24.11.2017

Miksi lähteä räntäsateeseen? Opetusvideoilla opiskelet kotoa käsin säällä kuin säällä!


Opetusvideot ovat noin 10-20 minuutin pituisia selkeitä opetuskokonaisuuksia. Videoilla käydään läpi keskeisimmät teoriat ja niihin liittyvä harjoitustehtävä.

Biologia. Biologian kursseihin sisältyy biologian opetusvideot.

Biotieteet. Biotieteiden kursseihin sisältyy biologian ja kemian opetusvideot.

Diplomi-insinööriosastot. Diplomi-insinööriosastojen kursseihin sisältyy fysiikan, kemian ja pitkän matematiikan opetusvideot.

Farmasia. Farmasian kursseihin sisältyy kemian opetusvideot.

Kauppatieteet. Kauppiksen kursseihin sisältyy tilastomatematiikan opetusvideot, sekä yhteiskuntaopin ja historian luentotallenteet.

Lääketiede. Lääkiksen kursseihin sisältyy biologian, fysiikan ja kemian opetusvideot sekä luentotallenteet Helsingin kevään aamu kurssin opetuksilta.

Psykologia. Psykan kursseihin sisältyy opetusvideot tilastomatematiikasta sekä matematiikan perusteista.

Ravitsemustieteet. Ravitsemustieteiden kursseihin sisältyy biologian ja kemian opetusvideot.


Abikurssit opetusvideoilla. Opetusvideot lisänä lähiopetus- tai
verkkokurssille!


Biologia. Biologian abikurssilla saat käyttöösi biologian opetusvideot sekä luentotallenteet viime syksyn Helsingin kurssilta.

Fysiikka. Fysiikan abikurssilla saat käyttöösi fysiikan opetusvideot sekä luentotallenteet tulevan kevään Helsingin kurssilta.

Kemia. Kemian abikursseilla saat käyttöösi kemian opetusvideot sekä luentotallenteet tulevan kevään Helsingin kurssilta.

Pitkä matematiikka. Pitkän matematiikan abikursseilla saat käyttöösi pitkän matematiikan opetusvideot sekä luentotallenteet viime syksyn Helsingin kurssilta.

Samat materiaalit ovat saatavilla myös näiden abikurssien verkkototeutuksissa!

Opetusvideot

Verkko-opintoja varten tuotetuilla opetusvideoilla käydään läpi kunkin aineen lukion oppimäärä. Opetusvideot ovat noin 10-20 minuutin pituisia, ja jokaisesta lukiokurssista on aihealueittain tehdyt videot. Videoilla käydään läpi keskeisimmät teoriat ja niihin liittyvä harjoitustehtävä, joka havainnollistetaan useimmiten dokumenttikameran avulla. Opetusvideot tulevat Moodleen vähitellen niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään vuoden vaihteesta alkaen.

Luentotallenteet

Luentotallenteet kuvataan/on kuvattu Helsingin abikursseilta. Luentotallenteilla näkyy opetettava dia ja kuuluu opettajan ääni. Tallenteisiin sisältyy mahdollisesti harjoituksia tai esimerkkejä dokumenttikameran avulla esitettynä. Luennot ovat siis tallennettu suoraan lähiopetuskurssin opetuksesta.