Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Maantieteen etäkurssin sisältö

Mitä abikurssilla tehdään?

Maantieteen ylioppilaskokeen tehtävät perustuvat lukion kahteen pakolliseen ja kahteen syventävään kurssiin. Kokeen arvostelussa kiinnitetään huomiota mm. peruskäsitteiden hallintaan sekä maantieteellisen ajattelun kehittyneisyyteen, joka ilmenee esim. valmiutena arvioida maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä kykynä havaita alueellisia riippuvuuksia. Maantieteen etäopetuskurssilla keskitytään maantieteen ylioppilaskokeen kannalta tärkeiden tietojen ja taitojen opetteluun. Kurssin avulla kerrataan tehokkaasti lukion maantieteen kurssien keskeiset asiat ja aihepiirit, sekä tehdään runsaasti ylioppilaskokeen tasoisia tehtäviä. Harjoitusten tekeminen auttaa muistamaan keskeiset asiat sekä hahmottamaan, miten laajemmat kokonaisuudet ja maantieteelliset ilmiöt liittyvät toisiinsa.

Maantieteen kurssiin kuuluu Eximian asiantuntijoiden laatima maantieteen itseopiskelumateriaali. Materiaalissa on kattava tiivistelmä teoriasta ja runsas määrä yo-tasoisia tehtäviä malliratkaisuineen. Kurssilla hyödynnetään Moodle verkko-oppimisympäristöä, josta löytyvät monipuoliset sähköiset opiskelumateriaalit itsenäiseen harjoitteluun ja kertaamiseen. Moodlesta löytyvät myös lukion uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit (GE1-4) kokoavat opetusvideot, joiden avulla kertaat kaikki tärkeimmät asiat ajasta ja paikasta riippumatta. Asiantunteva opettajamme on kurssilaisten tukena kurssin alusta kirjoituksiin saakka verkon välityksellä.

Verkko-oppimisympäristö Moodlesta löydät:

- Vinkit ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen
- Ohjeet lukusuunnitelman tekemiseen ja lukusuunnitelmapohjan
- Uuden opetussuunnitelman mukaiset maantieteen opetusvideot (GE1-4)
- Maantieteen vanhat yo-tehtävät jaoteltuna lukiokursseittain vuodesta 2008
- Maantieteen yo-kirjoituksiin valmistavan sähköisen harjoituskokeen
- Yleisen keskustelualueen, jossa voit keskustella kurssin opettajan ja muiden kurssilaisten kanssa
- Opettajan tervehdyksen
- Uutiset-palstan, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja muutoksista kurssilla
- Ennakkotehtävät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua

Tunnukset Moodleen saat sähköpostitse tilausta seuraavana arkipäivänä, ja oppimisympäristö on auki ylioppilaskirjoituksiin saakka.

Opetusvideot

Verkko-opintoja varten tuotetuilla opetusvideoilla käydään läpi uuden opetussuunnitelman mukainen lukion oppimäärä maantieteestä (kurssit GE1-4). Opetusvideot ovat noin 10-20 minuutin pituisia ja jokaisesta kurssista on aihealueittain tehdyt videot. Videoilla käydään läpi keskeisimmät teoriat ja niihin liittyvä harjoitustehtävä. Opetusvideot ovat saatavillasi heti verkko-oppimisympäristössä.