Valintakoetietoja

Teologian opintoihin haetaan yliopistojen yhteishaun kautta.

Teologia tieteenä

Teologia selittää ihmisen uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan sekä maailmankatsomukseen liittyviä ilmiöitä. Tieteellinen tieto eri elämänkatsomuksista edistää suvaitsevaisuutta, arvojen ymmärtämistä ja erilaisuuden kunnioittamista. Teologinen tutkimus ja koulutus tarjoavat perusteita sekä suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan ymmärtämiseen että kansainvälisten vaikutussuhteiden analyysiin.

Teologian opiskelijaksi?

Teologiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella sekä Åbo Akademissa. Eri yliopistojen valintakokeet poikkeavat huomattavasti toisistaan.

Helsingin yliopiston tiedekunnan valintakokeessa menestymiseen vaaditaan valintakoekirjallisuuden perusteellista soveltamista. Vaikka valintakoekirjojen asiatiedot tulee hallita hyvin, ei niiden ulkoa opettelu pelkästään riitä - tietoja pitää osata myös soveltaa. Koe on koostunut viime vuosina kirjallisuus- ja aineisto-osioista, mutta näillä näkymin kevään 2019 koe perustuu kokonaan pelkkään ennakkoon ilmoitettuun materiaalin ja kokeessa jaettava aineisto jää pois. Koe on viime vuosina koostunut käsitteenmäärittely- ja esseetehtävistä.

Alkupisteet ja hakeminen

Helsingin yliopiston päävalinta (kevät 2019)

Uusia opiskelijoita valitaan kolmessa ryhmässä:

1. ylioppilastodistuksesta saatavien pisteiden perusteella (30 hakijaa, joisa 24 ensikertalaisia)
2. valintakokeen ja alkupisteiden perusteella valittavat (70 hakijaa, joista 56 on ensikertalaisia)
3. pelkän valintakokeen perusteella valittavat (60 hakijaa, joista 48 on ensikertalaisia)

Todistusvalinta

Tullaksesi valituksi ylioppilastodustuksen perusteella on ylioppilaskirjoituksissa saatava uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, filosofian, psykologian tai yhteiskuntaopin ainereaalikokeesta arvosanan laudatur tai eximia cum laude approbatur. Mikäli pääset opiskelemaan teologiaa todistuksellasi, ei sinun tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Mikäli uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, filosofian, psykologian tai yhteiskuntaopin ainereaalikokeessa laudaturin tai eximia cum laude approbaturin saavuttaneita hakijoita on enemmän kuin 30, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen heidän lähtöpisteidensä perusteella ja heistä valitaan 30 korkeimmat lähtöpisteet saanutta hakijaa. Jos lähtöpisteiden tasapistetilanteen takia ei voida valita tasan 30 hakijaa, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Yhteispistevalinta

Yhteispistevalinnassa lasketaan yhteen yo-arvosanojen muodostamat lähtöpisteet ja valintakoepisteet. Lähtöpisteitä laskettaessa huomioidaan: 1. äidinkielen koe, 2. yhden vieraan kielen tai kotimaisen kielen koe sekä 3. matematiikan koe tai reaalikoe, eli yhteensä kolmen kokeen arvosanat. Alkupisteiden määräytyminen on esitetty taulukossa alla.

Lähtöpisteitä voi saada 0-33 ja valintakoepisteitä 0-30.


L

E

M

C

1. Äidinkieli

10

8

6

4

2. Vieras kieli / toinen kotimainen kieli

 

 

 

 

Pitkä

10

8

6

4

Lyhyt

7

5

3

1

3. Matematiikka

 

 

 

 

Pitkä

10

8

6

4

Lyhyt

7

5

3

1

3. Reaali

 

 

 

 

uskonto, elämänkatsomustieto (ainereaali)

13

12

6

4

psykologia, historia, filosofia (ainereaali)

12

11

6

4

muu ainereaali tai vanhamuotoinen reaalikoe

10

8

6

4

Valintakoe

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat valitaan valintekoemenestyksen perusteella. Pisteitä kokeesta voi saada 0-30.

Valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 19.4.2019. 

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

Valintakoekirjallisuuden julkaisu 19.4.2019

Valintakoe 22.5.2019 klo 9 - 13

Sisäänpääsyprosentit

Tilastotietoja valinnoista, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta


Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista (%) Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista (%)
2018 717 353 22,5 45
2017 627 295 21,4 (134) 45
2016 723 356 27,0 (195) 54
2015 778 449 25 43
2014 857 436 24 47
2013 782 338 20,6 46
2012 619 286
30,7 66,4