Valintakoetietoja

Miksi psykologia?

Psykologina voit työskennellä esimerkiksi terapeuttina, konsulttina, HR-tehtävissä, opettajana tai vaikkapa tutkijana. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot ovat kaikki valintakoeyhteistyössä, eli psykologian koulutuksiin on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Kyse ei ole kuitenkaan yhteisvalinnasta.

Valintakoekirjallisuus


Kevään 2019 valintakoevaatimukset

1. Materiaali, joka ilmoitetaan tiistaina 9.4.2019 klo 12:00 (valintakoeyhteistyössä olevien yliopistojen www-sivuilla). Materiaali on pääosin suomenkielinen, mutta voi myös sisältää englanninkielisiä tekstejä. Englanninkielisten tekstien yhteyteen jaetaan sanasto.

HUOM! Ennakkomateriaalin lisäksi valintakokeessa jaetaan aineisto. Valintakokeessa voi myös olla laskemista vaativia tehtäviä.

Tärkeitä päivämääriä

Helsinki, Tampere, Turku, Jyväskylä ja Itä-Suomi

Hakuaika 20.3. - 3.4.2019 klo 15 asti
Artikkelikokoelma julkaistaan
9.4.2019 klo 12
Valintakoepäivä
7.5.2019 klo 9 - 13
Tulokset julkaistaan viimeistään Päivämäärää ei julkaistu (viime vuonna 28.6.2018 mennessä)

Alkupisteet ja hakeminen

Valintamenettely

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoihin voi hakea seuraavilla tavoilla:

1) Yhteispisteillä (yo-kokeen alkupisteet + valintakoepisteet)

2) ValintakoepisteilläYlioppilastutkinnon pisteytys

Ylioppilastutkintotodistuksesta saa pisteitä seuraavasti:
- Kaikilta huomioidaan äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä) sekä aineraalina tehty psykologia.
- Ainekorit: kustakin korista valintaan yksi parhaat pisteet antava aine (matematiikka / ainereaali / kieli)

Ylioppilastutkintotodistuksesta voi saada maksimissaan 157,90 pistettä.

Aine
Taso
L
E
M
C
B
A
Äidinkieli

33,0
27,5
22,0
16,5
11,0
5,5
Ainereaalina tehty psykologia

34,0
28,3
22,7
17,0
11,3
5,7
Ainekorit: kustakin korista valitaan yksi parhaat pisteet antava aineMatematiikka (pitkä tai lyhyt)
Pitkä
36,1
30,0
24,0
18,0
12,0
6,0

Lyhyt
28,3
23,6
18,9
14,1
9,4
4,7
Ainereaalit (enintään yksi)Fysiikka

26,5
22,0
17,6
13,2
8,8
4,4
Historia

24,5
20,4
16,3
12,2
8,2
4,1
Uskonto/elämänkatsomustieto

24,5
20,4
16,3
12,2
8,2
4,1
Biologia

22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
Kemia

22,4
18,6
14,9
11,2
7,5
3,7
Filosofia

20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
Maantiede

20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
Yhteiskuntaoppi

20,0
16,7
13,3
10,0
6,7
3,3
Terveystieto

17,3
14,4
11,5
8,7
5,8
2,9
Kielet (enintään yksi)
Pitkä
28,3
23,6
18,9
14,1
9,4
4,7

Keskipitkä
25,1
20,9
16,8
12,6
8,4
4,2

Lyhyt
22,6
18,9
15,1
11,3
7,5
3,8

Sisäänpääsyprosentit

Kevät 2018


Ensisijaisesti hakeneet
Kokeeseen osallistuneet (kaikista hakeneista)
Hyväksytyt
Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista (%)
Helsinki
979 (kaikki hakeneet 2025)
1286
50
3,9
Tampere
554
1992
30
1,5
Turku
358 (kaikki hakeneet 1699)
1234
31
2,5
Yhteensä
1891
4512
111
2,5
Jyväskylä
Kaikki hakeneet 1961
Kevät 2017


Ensisijaisesti hakeneet Kokeeseen osallistuneet (kaikista hakeneista) Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista (%)
Helsinki 1504 (kaikki hakeneet 1859) 1301 50 3,8
Tampere ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1900) 1444 30 2,1
Turku ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1575) 1243 31 2,4 
YHTEENSÄ 5334 3979 111 2,7
Jyväskylä  1065 (kaikki hakeneet 1867) - 78 - (kaikista 4,2 %)

 Kevät 2016


Ensisijaisesti hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista (%)
Helsinki  1472 (kaikki hakeneet 1784)
1189 51 4,3 %
Tampere ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1751) 1268 30 2,4 %
Turku
ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1432)
1083 32 3,0%
YHTEENSÄJyväskylä 1430 (kaikki hakeneet 1847)
-
77
- (kaikista 4,1 %)

Kokeen erityispiirteet

Kevät 2019

Keväällä 2019 psykologian valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Kaikkiin mainittuihin psykologian koulutuksiin on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. HUOM! Kyse ei kuitenkaan ole yhteisvalinnasta.

Hakuaika on 20.3 - 3.4.2019 ja hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa opintopolku.fi.

 

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 7.5.2019 klo 9–13. Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi korkeakoulujen yhteishaussa psykologian valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden joukossa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida. Kokeen täsmällinen paikka ilmoitetaan noin viikko ennen valintakoetta.


Valintakokeen rakenne

Valintakoe on yksiosainen ja kestää 4 tuntia. Koe voi sisältää niin monivalintatehtäviä kuin muun tyyppisiä tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät ennakkomateriaalin sekä kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamista. Tämän lisäksi kokeessa tulee hallita tilastollisten menetelmien perusteita. Valintakokeessa voi olla tehtäviä, jotka vaativat laskimen käyttöä. Hakijoille annetaan käytettäväksi nelilaskin. Omaa laskinta ei saa käyttää kokeessa. Mahdolliset taulukot, kuvat ja kaavat jaetaan myös valintakokeessa. Ennakkomateriaali julkaistaan 1 kk ennen valintakoetta.