Valintakoetietoja

Helsingin, Tampereen ja Turun yliopiston psykologiaan haetaan yhteisvalinnalla. Jyväskylän yliopistoon järjestetään erillinen pääsykoe.

Miksi psykologia?

Psykologina voit työskennellä esimerkiksi terapeuttina, konsulttina, HR-tehtävissä, opettajana tai vaikkapa tutkijana. Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin järjestetään psykologiassa yhteisvalinta. Turun yliopistoon on lisäksi soveltavuuskoe, johon kuuluu haastattelu ja ryhmätilanne. Jyväskylän yliopistoon haetaan erillisellä kokeella ja pääsykokeeseen kuuluu kirjallisen osuuden lisäksi soveltuvuuskoe. Psykologian pääsykoe mittaa sekä tilastomatematiikan että psykologian kirjallisuuden osaamista.  Pääsykoe on hyvin soveltava eikä pääsykoekirjallisuuden ulkoa osaaminen riitä.  

Valintakoekirjallisuus

Kevään 2018 valintakoevaatimukset

  1. Nummenmaa, L. Holopainen, M. & Pulkkinen, P.  2016-. Tilastollisten menetelmien perusteet. (2016 vuoden painos tai uudempi, Sanoma Pro Oy.) HUOM! koko kirja.
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan tiistaina 1.11.2017 kello 9.00 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaalin löydät täältä.
  3. Materiaali, joka ilmoitetaan maanantaina 10.4.2018 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on suomenkielinen.

Jyväskylä: kevät 2018

Kevään 2018 Jyväskylän psykologian valintakoevaatimukset ovat seuraavat:

  • Karjalainen, Leila (2010 tai 2015, uudempi painos): Tilastotieteen perusteet. (Sama kirja, kuin kevään 2017 kokeessa.)
  • Artikkelikokoelma, joka julkaistaan maanantaina 26.3.2018 Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla

Tärkeitä päivämääriä

Helsinki, Tampere ja Turku

Hakuaika 14.3.-28.3.2018
Artikkelikokoelma julkaistaan
10.4.2018
Valintakoepäivä
8.5.2018 klo 9-14
Soveltuvuuskoe (vain Turku) 11.-14.6.2018
Tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018 mennessä

Jyväskylä
Hakuaika 14.3.-28.3.2018
Artikkelikokoelma julkaistaan
26.3.2018
Valintakoepäivä
21.5.2018 klo 12-15
Soveltuvuuskoe 13.-15.6.2018
Tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018 mennessä

Alkupisteet ja hakeminen

Valintamenettely

Yhteisvalinnassa ja Jyväskylään yliopistoon haettaessa voit tulla valituksi

1) Yhteispisteillä (yo-kokeen alkupisteet + valintakoepisteet)

2) Valintakoepisteillä

Jyväskylässä ja Turussa pisteiden perusteella hakijoille lähetetään kutsu soveltuvuuskokeeseen. Helsingissä ja Tampereella toista vaihetta hakuprosessissa ei ole, joten opiskelupaikat jaetaan suoraan yhteispisteiden ja valintakoepisteiden perusteella.

Yhteisvalinnassa ja Jyväskylässä käytössä samat alkupisteet

Alkupisteitä saa äidinkielestä (myös suomi toisena kielenä) sekä kolmesta parhaasta seuraavista: pitkä vieras kieli (ei ruotsi tai suomi), matematiikka ja reaali (psykologia, biologia, filosofia, kemia, fysiikka, historia, yhteiskuntaoppi). Voit saada enintään 120 pistettä.

 AINE  TASO  L  E  M  C
 Äidinkieli (huomioidaan kaikilta)    31  27  16  7
 Sekä kolme parasta seuraavista aineista, jotka on ryhmitelty kolmeen ryhmään*.          
 1. vieras kieli
 pitkä  25  17  8  2
 2. matematiikka  pitkä  30  28  21  15
   lyhyt  24  16  9  0
 3. reaali, ainereaali  psykologian ainereaali  34  29  20  9
   biologia, filosofia, fysiikka, kemia, yhteiskuntaoppi tai historia  27  24  9  4

 vanhamuotoinen reaali  23  19  8  0

muu ainereaali (uusimuotoinen)  24  19  8  0
           max 120
*) Jokaisesta ryhmästä (1-3) vain paras arvosana huomioidaan.

Sisäänpääsyprosentit

Kevät 2017


Ensisijaisesti hakeneet Kokeeseen osallistuneet (kaikista hakeneista) Hyväksytyt Hyväksyttyjä kokeeseen osallistuneista (%)
Helsinki 1504 (kaikki hakeneet 1859) 1301 50 3,8
Tampere ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1900) 1444 30 2,1
Turku ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1575) 1243 31 2,4 
YHTEENSÄ 5334 3979 111 2,7
Jyväskylä  1065 (kaikki hakeneet 1867) - 78 - (kaikista 4,2 %)
 Kevät 2016


Ensisijaisesti hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista (%)
Helsinki  1472 (kaikki hakeneet 1784)
1189 51 4,3 %
Tampere ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1751) 1268 30 2,4 %
Turku
ei ilmoitettu (kaikki hakeneet 1432)
1083 32 3,0%
YHTEENSÄJyväskylä 1430 (kaikki hakeneet 1847)
-
77
- (kaikista 4,1 %)

Kokeen erityispiirteet

Yhteisvalinta: Helsinki, Tampere ja Turku

Helsingin, Tampereen ja Turun psykologian opintoihin on yhteinen kirjallinen valintakoe. Turkuun hakeville järjestetään lisäksi haastattelu ja ryhmätilanne. Hakuaika on 14.3.–28.3.2018 ja hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa opintopolku.fi.

Hakija voi pyrkiä opiskelemaan psykologiaa jokaiseen kolmeen yliopistoon ja asettaa ne ensisijaisuusjärjestykseen. Ensisijaisuudesta ei kuitenkaan anneta lisäpisteitä. Hakulomakkeessa ilmoitettu ensisijaisuus on sitova. Hakijan tulee myös ilmoittaa, missä yliopistossa hän osallistuu psykologian valintakokeeseen.


Turun yliopiston toiseen vaiheeseen, haastatteluun ja ryhmätilanteeseen valitaan 62 opiskelijaa. Soveltavuuskokeisiin valikoituu ylioppilastodistuksen ja kirjallisen valintakokeen yhteispistemäärällä 31 parasta hakijaa (22 ensikertalaista ja 9 muita hakijoita) sekä pelkän valintakokeen perusteella 31 hakijaa (22 ensikertalaista ja 9 muita hakijoita). Heistä opiskelijaksi Turun yliopistoon valikoituu 31 opiskelijaa (22 ensikertalaista ja 9 muita hakijoita). Helsingissä ja Tampereella ei ole toista vaihetta, vaan valinta tapahtuu ylioppilastutkinnon sekä kirjallisen valintakokeen perusteella.


Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne

Valintakoe on edellisen kevään kokeen tapaan yksiosainen. Valintakokeen tehtävät voivat olla joko monivalintoja tai muun tyyppisiä tehtäviä. Kokeessa täytyy ymmärtää, analysoida ja soveltaa valintakoekirjoja ja kokeessa jaettavia aineistoja. Tehtävät vaativat päättely- ja oivaltamiskykyä. Lisäksi valintakokeessa täytyy ymmärtää tieteellisen ajattelun perusteet. Valintakoekirjallisuus ei ole käytössä valintakokeessa.

Kokeessa annetaan käyttöön taskulaskin (nelilaskin), omaa laskinta ei saa olla mukana. Myös tilastolliset taulukot ja kaavat jaetaan kokeessa, mutta annettavissa kaavoissa saattaa olla virheellisiä kaavoja mukana.

Valintakoekirjassa esitellään myös tilastollisten tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tuloksia tulee osata tulkita. Katso lisätietoja yliopistojen verkkosivuilta!

Jyväskylä 

Jyväskylän yliopiston psykologian opintoihin haetaan omalla, Helsingin, Tampereen ja Turun valintakokeesta eroavalla kirjallisella kokeella. Parhaiten kirjallisessa kokeessa menestyneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Hakuaika on 14.3.–28.3.2018 ja hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa opintopolku.fi.

Jyväskylän kirjallinen valintakoe järjestetään 21.5.2018 klo 12–15. Koe sisältää tilasto-osuuden ja aineisto-osuuden. Kokeessa tentitään etukäteen ilmoitetut tilastomatematiikan valintakoekirja ja psykologian artikkelit. Kirjaa ja artikkelikokoelmaa ei saa ottaa mukaan kokeeseen.

Kysymykset ovat monivalintatehtäviä. Taskulaskimia tai taulukkokokoelmia ei saa käyttää valintakokeessa. 

Soveltuvuuskokeet

Valintamenettely Jyväskylän yliopiston psykologian koulutusohjelmaan on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan soveltavuuskokeisiin 120 parhaiten menestynyttä.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan psykologian moninaisissa asiantuntijatehtävissä edellytettäviä ominaisuuksia. Soveltuvuuskoe koostuu kirjallisista tehtävistä, ryhmäkeskusteluista ja haastatteluista. Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Soveltuvuuskokeesta voi saada enintään 54 pistettä.

Soveltuvuuskokeeseen valitut saavat kutsun noin viikkoa ennen soveltavuuskoepäivää.

Katso lisätietoa Jyväskylän yliopiston kotisivuilta.