Valintakoetietoja

Kokeessa vaaditaan yksityiskohtaista osaamista ja taitoa soveltaa.

Mielenkiintoinen ja monipuolinen ala

Oikeustiede on yhteiskunnallisesti merkittävä ja monipuolinen ala, jota opiskelevalla on kaikki ovet avoinna tulevaisuuden suhteen. Oikeustieteilijät työllistyvät monille eri aloille ja useisiin erilaisiin tehtäviin. Juristina voit työskennellä varsinaisen oikeussalityöskentelyn lisäksi esimerkiksi hallinnollisissa tehtävissä tai vaikkapa liike-elämän palveluksessa. Opintojen aikana on myös mahdollista erikoistua itseä eniten kiinnostaviin kysymyksiin ja aihealueisiin. Juristin koulutus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös kansainvälisiin tehtäviin.

Oikeustieteelliseen hakeminen

Oikeustieteen tiedekunnat siirtyivät yhteisvalintaan vuonna 2018. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana
Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot.

Keväällä 2019 oikeustieteelliset yksiköt ottavat käyttöön todistusvalinnan osana opiskelijavalintoja. Tämä tarkoittaa, että keväällä 2019 noin 20 % aloituspaikoista täytetään suoraan hakijoiden yo-todistusten perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Loput 80 % aloituspaikoista määräytyy pelkästään valintakokeen pistemäärän perusteella, eli yhteispistekiintiö poistuu käytöstä vuoden 2018 jälkeen. 

Oikeustieteen valintakoe on edelleen yksi vaativimmista valintakokeista. Valintakirjallisuus ilmestyy tyypillisesti myöhään (vuonna 2018 ja myös 2019 vain noin kuukautta ennen valintakoetta), mutta kirjallisuus on siitä huolimatta pystyttävä hallitsemaan lähes sanatarkasti. Kokeissa on ollut useita erilaisia tehtävätyyppejä, esimerkiksi monivalinta-, essee-, oikeustapaus-, väittämä- ja aineistotehtäviä. 

Valintakoekirjat vaihtuvat vuosittain ja niitä on yliopistosta riippuen ollut kaksi tai kolme. Myös keväällä 2019 on aiempien vuosien tapaan kaikissa oikeustieteen hakukohteissa ensikertalaiskiintiöt, mikä tarkoittaa, että osa aloituspaikoista varataan hakijoille, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa tai hakijoille, jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 10.4.2019

Valintakoe 14.5.2019 klo 10 - 15

Hakija voi valita, missä seuraavista paikkakunnista osallistuu valintakokeeseen: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Sitova ilmoitus kysytään hakulomakkeessa.

Valintakoekirjallisuus

VALINTAKOEKIRJAT 2019

Valintakoekirjallisuus julkaistaan sähköisesti keskiviikkona 10.4.2019. Valintakoekirjallisuus on keväällä 2019 ensimmäistä kertaa hakijoiden käytettävissä maksutta.

Kokeen erityispiirteitä

Oikeustieteen valintakoe on kestoltaan 5 tuntia. Yleisimmät viimeisimpien vuosien valintakokeissa esiintyneet tehtävätyypit ovat oikeustapaus-, aineisto-, essee-, monivalinta-, käsitemäärittely- ja täydennystehtävät, joihin vastaaminen saattaa edellyttää myös valintakoekirjallisuuden tietojen yhdistelyä ja soveltamista. Erityisesti oikeustapaustehtävien kohdalla oikealla vastaustekniikalla on keskeinen merkitys hyvän vastauksen tuottamisessa. Kokeessa saattaa olla ennakkomateriaalin lisäksi myös paikan päällä jaettava aineisto.

Oikeustieteen valintakoekirjat ilmestyvät vain noin kuukausi ennen valintakoetta. Kokeessa onnistuminen edellyttää valintakoekirjojen hyvää hallintaa ja niissä esiintyvän oikeustieteellisen sanaston ja termien sanatarkkaa muistamista. Pyrkijän on siis pystyttävä omaksumaan merkittävä määrä tietoja ja taitoja lyhyessä ajassa. Voidaankin ajatella, että oikeustieteen valintakokeessa testataan valintakoekirjojen tuntemuksen lisäksi myös hakijan opiskeluvalmiuksia, sinnikkyyttä sekä paineensietokykyä. Todennäköisesti keväällä 2019 valintakokeeseen opiskeltavaa ennakkomateriaalia on viime kevään tapaan selvästi aiempia vuosia vähemmän, noin 300-400 sivua. Lisäksi osa kokeesta perustunee kokeessa jaettavaan aineistoon.

Keväällä 2019 valintamenettely on edellisvuosien tapaan kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät, ja hakijat asetetaan tämän perusteella paremmuusjärjestykseen. Monivalintaosuudesta toiseen vaiheeseen etenee tietty määrä opiskelijoita niin, että määrä on kolminkertainen suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. Hakijan on saatava toisesta vaiheesta vähintään puolet pisteistä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Alkupisteet ja hakeminen

Oikeustieteellisessä yhteisvalinnassa otetaan keväällä 2019 käyttöön todistusvalinta. Tällöin noin 20 % uusista opiskelijoista valitaan suoraan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella alempana olevan pisteytystaulukon mukaisesti. Loput noin 80 % aloituspaikoista täytetään pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Näin ollen yhteispistekiintiö poistuu kokonaan käytöstä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Kaikista aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille on varattu 75 %.

Yliopisto Valitaan todistusvalintajonosta Valitaan koepistejonosta Valitaan yhteensä
Helsingin yliopisto: Helsinki 35 142 177
Helsingin yliopisto: Vaasa 5 21 26
Itä-Suomen yliopisto 10 40 50
Lapin yliopisto 30 110 140
Turun yliopisto 30 100 130

Todistusvalinnan pisteytystaulukko 2019

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viiidestä kokeesta: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja neljä muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Pitkän oppimäärän mukaisia kokeita voi olla korkeintaan kaksi. Täten todistusvalinnan maksimipistemäärä on 47,5 pistettä. Jos hakija on kirjoittanut enemmän kuin kaksi pitkän oppimäärän ainetta, voidaan loput ottaa huomioon pistetaulukon B-kohdassa eli keskipitkän aineen pisteytyksen mukaisesti.


L

E

M

C

B

A

A.

Äidinkieli / suomi tai ruotsi toisena kielenä

Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

10,5

9

7,5

6

4,5

3

B.

Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet

Ainereaalit ja reaali

8

6,5

5

3,5

2

0,5

Sisäänpääsyprosentit

VALINTAKOETILASTO 2018 Helsinki Turku Vaasa Lappi Itä-Suomi
Hakeneet (suomenkielisen kokeen kautta) 4537 4385 2152 3429 2963
Ensisijaiset hakijat 2758 ? 150 496 ?
Hyväksytyt 184 158 28 140 52
Hyväksyttyjen osuus ensisijaisista hakijoista 6,7 % - 18,7 % 28,2 % -


VALINTAKOETILASTO 2017 Helsinki Turku Vaasa Lappi Itä-Suomi
Hakeneet (suomenkielisen kokeen kautta) 2448 2612 203 1905 1896
Kokeeseen osallistuneet 1638 1986 141 1561
Hyväksytyt 204 153 26 143
40
Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista 12,5 % 7,7 % 18,4 % 2,6 %


VALINTAKOETILASTO 2016 Helsinki
Turku
Vaasa
Lappi
Itä-Suomi
Hakeneet (suomenkielisen kokeen kautta)
2459
1715
236
928
1120
Kokeeseen osallistuneet
1640
1237
155

864
Hyväksytyt
200
140
26
146 43
Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
12,2 %
11,3 %
16,8 %

5 %


VALINTAKOETILASTO 2015 Helsinki Turku Vaasa Lappi
Itä-Suomi
Hakeneet 2291 1578 235 915 947
Kokeeseen osallistuneet 1467 1140 156 634 719
Hyväksytyt 209 183 27 159 78
Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista (%) 14,2 % 16,1 % 17,3 % 25 % 10,8 %
 

VALINTAKOETILASTO 2014

Helsinki

Turku

Vaasa

Lappi

Itä-Suomi

Hakeneet

2518

1560

305

1086

445

Kokeeseen osallistuneet

1449

913

178

655

229

Hyväksytyt

234

176

39

147

70

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

16,1 %

19,3 %

21,9 %

22,4 %

30,6 %


VALINTAKOETILASTO 2013

Helsinki

Turku

Vaasa

Lappi

Itä-Suomi

Hakeneet

2403

1437

152

980

551

Kokeeseen osallistuneet

1424

891

71

536

274

Hyväksytyt

210

135

17

142

40

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

14,8 %

14,8 %

23,9 %

28,5 %

14,6 %