Valintakoetietoja

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Kaikilla yliopistoilla on keväällä 2019 yhteinen valintakoe, mutta hakija voi osallistua vain yhden yliopiston valintamenettelyyn.

Logopedian valintakoe uudistui keväällä 2018 ja on nykyään täysin aineistomuotoinen. Ennakkoon luettava materiaali poistui siis kokonaan, ja tämän myötä kokeen kysymyksiin vastataan nykyään pelkästään kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Logopedian valintakoe on suomenkielinen ja koostuu monivalintatehtävistä. Viime keväänä valintakoe sisälsi kolme osiota: tilasto-osuuden, loogisen päättelyn osuuden ja aineisto-osuuden. Aineistokoe on koemuotona haastava, sillä aineiston pohjalta kysymyksiin vastaaminen vaatii oikeanlaista luku- ja vastaustekniikkaa ja kykyä soveltaa luettua. Lisäksi hakijalta vaaditaan matemaattis-loogista päättelykykyä ja tilastojen lukutaitoa.

Turun yliopistossa valintakoe on tähän asti ollut kaksiosainen: kirjallisen osion jälkeen osa hakijoista kutsutaan suulliseen kokeeseen, jossa arvioidaan opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä puheilmaisua ja äänenkäyttöä.

Tärkeitä päivämääriä 2019

Yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Valintakoe 9.5.2019 klo 9–12

Valintakoekirjallisuus

Logopedian valintakoe perustuu kokonaan kokeessa jaettavaan aineistoon.

Kokeen erityispiirteitä

Logopedian valintakoe on suomenkielinen. Kokeeseen kuuluu valintakokeessa jaettava aineisto, jonka pohjalta hakija vastaa kokeen kysymyksiin. Koe muodostuu monivalintakysymyksistä.

Kokeen yhteispistemäärä on maksimissaan 40 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 15 pistettä. Keväällä 2018 kokeessa oli kolme osiota: tilasto, looginen päättely ja aineisto. Tehtävistä saatavien maksimipistemäärien osuus koko kokeen pistemäärästä oli likimäärin seuraava: tilasto 40 %, looginen päättely 25 % ja aineisto 35 %.

Logopedian valintakoe on yhteinen kaikille yliopistoille, mutta hakija voi osallistua vain yhden yliopiston hakumenettelyyn. Koe järjestetään samana ajankohtana kaikilla yliopistoilla, ja hakijan tulee suorittaa koe siinä yliopistossa, johon on hakenut.

Lähtöpisteet ja hakeminen

Kevät 2018

Helsingin yliopisto

 • Opiskelemaan valitaan 25 hakijaa.
 • 15 hakijaa (joista 9 ensikertalaisia) valitaan yhteispisteiden (valintakoe ja yo-todistus) perusteella, 10 hakijaa (joista 6 ensikertalaisia) pelkän valintakokeen perusteella.
 • Lähtöpisteitä voi saada kolmesta arvosanasta: äidinkielestä ja kahdesta parhaasta seuraavista: 1. vieras kieli (pitkä) 2. matematiikka (pitkä tai lyhyt) 3. reaali.

l e m c
äidinkieli (tai suomi toisena kielenä) 34 30 20 12
vieras kieli, pitkä oppimäärä 32 29 20 12
pitkä matematiikka 34 30 20 12
lyhyt matematiikka 27 21 15 9
reaali 32 29 19 11

Tampereen yliopisto

 • Opiskelemaan valitaan 12 hakijaa, joista 7 ensikertalaisia.
 • 6 opiskelijaa valitaan yhteispisteiden (valintakoe ja yo-todistus) perusteella, 6 pelkän valintakokeen perusteella.
 • Lähtöpisteitä voi saada kolmesta arvosanasta: äidinkielestä ja enintään kahdesta parhaat pisteet tuottavasta kokeesta.

l e m c
äidinkieli (tai suomi toisena kielenä), reaali, ainereaalikokeet, muu pitkän oppimäärän koe 20 16 10 6
muu keskipitkän tai lyhyen oppimäärän koe 13 11 7 4

Turun yliopisto

 • Opiskelemaan valitaan 28 hakijaa, joista 17 ensikertalaisia.
  • ensikertalaiset: 17 hakijaa, joista noin puolet yhteispisteiden ja noin puolet valintakokeen pistemäärän perusteella
  • muut hakijat: 11 hakijaa, joista 6 yhteispisteiden ja 5 valintakokeen pistemäärän perusteella
 • Lähtöpisteitä voi saada kolmesta arvosanasta: äidinkielestä sekä kahdesta parhaasta seuraavista: pitkä vieras kieli, reaali ja matematiikka.
l e m c b a
äidinkieli (tai suomi toisena kielenä) 34 30 20 12 0 0
vieras kieli 32 29 19 11 0 0
reaali 32 29 19 11 0 0
pitkä matematiikka 34 30 20 12 0 0
lyhyt matematiikka 27 21 15 9 0 0

Oulun yliopisto

 • Opiskelemaan valitaan 30 hakijaa, joista vähintään 18 ensikertalaisia.
 • Puolet hakijoista valitaan yhteispisteiden perusteella, puolet pelkän valintakokeen perusteella.
 • Lähtöpisteitä on mahdollista saada enintään 40 p, neljästä yo-todistuksen arvosanasta: äidinkielestä sekä kolmesta muusta parhaat pisteet antavasta aineesta.

l

e

m

c

b

a

äidinkieli (suomi/ruotsi/saame)

10

9

6

2

0

0

suomi toisena kielenä

10

9

8

6

4

2

reaali/ainereaali

10

9

8

6

4

2

toinen kotimainen kieli (pitkä oppimäärä)

10

9

8

6

4

2

toinen kotimainen kieli (keskipitkä oppimäärä)

9

8

7

5

2

0

vieras kieli (pitkä oppimäärä)

10

9

8

6

4

2

vieras kieli (lyhyt oppimäärä)

8

7

6

4

2

0

pitkä matematiikka

10

9

8

7

6

4

lyhyt matematiikka

7

6

5

3

1

0


Sisäänpääsyprosentit

2018


Hakeneet Joista ensisijaisia Valintakokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjä ensisijaisista hakijoista
Helsingin yliopisto 1042 601 721 25 4,2 %
Tampereen yliopisto 904 447 621 12 2,7 %
Turun yliopisto 704 375 513 29 7,7 %
Oulun yliopisto 915 510
30 5,9 %