Valintakoetietoja

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologian ja liikunnan yhteiskuntatieteiden valintakokeen 1. vaihe toteutetaan kirjallisena kokeena Jyväskylässä, Espoossa, Oulussa ja Turussa.

Opiskelemaan liikuntatieteitä?

Oletko kiinnostunut liikunnasta ja haluat kehittyä monipuoliseksi liikunta-alan ammattilaiseksi? Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella muun muassa liikuntapedagogiikkaa ja valmistua päteväksi liikunnanopettajaksi, tai valita liikuntabiologian alan, jossa voit suunnata biomekaniikkaan, liikuntafysiologiaan tai valmennus- ja testausoppiin. Liikuntabiologian koulutusohjelma antaa valmiudet toimia urheiluvalmennuksen, kuntoutuksen, tuotekehittelyn ja testauksen asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Liikunnan yhteiskuntatieteiden opinnoissa perehdyt liikuntaan osana yhteiskuntaa ja voit työllistyä monipuolisiin liikunnan suunnittelu-, koulutus-, hallinto- ja johtotehtäviin.

Eximian valmennuskurssilta saat hyvät eväät valintakokeen ensimmäiseen kirjalliseen osuuteen ja vinkkejä toisen vaiheen soveltuvuutta arvioiviin osuuksiin. Valmennuskurssilta saat tukea ja kannustusta säännölliseen valmentautumiseen ja aineistoa käydään läpi monipuolisin opetustavoin.


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku alkaa 20.3.2019
Yhteishaku päättyy 3.4.2019
Valintakoeaineisto julkaistaan 1.4.2019

Ensimmäisen vaiheen kirjallinen valintakoe

29.4.2019 klo 14 - 16

Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 1.4.2019 Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla.

Valintakokeen 1. ja 2. vaihe

Kevään 2019 valintamenettely:

1. vaihe:

Liikuntapedagogiikan, liikuntabiologisen aineryhmän ja liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmiin hakevat tekevät kaikki saman kirjallisen valintakokeen haun ensimmäisessä vaiheessa. Aineistona on verkossa julkaistava artikkelikokoelma, ja koe koostuu monivalintatehtävistä. Hakijat kutsutaan 1. vaiheen kirjallisen kokeen jälkeen 2. vaiheen valintakokeisiin. Kutsun toisen vaiheen soveltavampaan valintakokeeseen saat sähköpostitse viimeistään 24.5.2019.

2. vaihe:

Liikuntapedagogiikka: Toisen vaiheen muodostaa valintakoe, joka koostuu kirjallisesta soveltuvuuskokeesta (aineistokoe suomen- tai englanninkielisestä tekstistä), liikunnallisesta soveltuvuuskokeesta sekä kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta.

Toisen vaiheen kokeeseen kutsutaan: 

 1. Pelkän kokeen perusteella: 28 suomenkielistä naista, 28 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p. 
 2. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella: 72 suomenkielistä naista, 72 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p.  *Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto
Liikuntabiologinen aineryhmä: Liikuntabiologisen pääaineryhmän toisen vaiheen valintakoe koostuu liikunnallisesta soveltuvuuskokeesta ja haastattelusta.

 1. Pelkän kokeen perusteella: 28 suomenkielistä naista, 28 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p.
 2. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella: 72 suomenkielistä naista, 72 suomenkielistä miestä, enintään 4 ruotsinkielisistä naista ja 4 ruotsinkielistä miestä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 5 0p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p. *Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto
Liikunnan yhteiskuntatieteet: Liikunnan yhteiskuntatieteiden toisen vaiheen valintakoe koostuu kirjallisesta soveltuvuuskokeesta ja yksilöhaastattelusta.

 1. Pelkän kokeen perusteella: 15 kokeessa parhaiten sijoittunutta. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p.
 2. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella, henkilöt, joiden ensisijainen hakukohde on liikunnan yhteiskuntatieteet: 35 kokeen ja lähtöpisteiden perusteella parhaiten sijoittunutta. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p. *Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto
 3. Kokeen ja lähtöpisteiden* perusteella, huolimatta siitä, kuinka monenneksi hakukohteeksi hakija on liikunnan yhteiskuntatieteet sijoittanut: 10 kokeen ja lähtöpisteiden perusteella parhaiten sijoittunutta. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä 50 p + lähtöpisteiden enimmäispistemäärä 52 p = yhteispistemäärä 102 p. *Lähtöpisteet = ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto

Ylioppilastutkintotodistuspisteitä annetaan äidinkielen ja kolmen muun parhaiten pisteitä antavan aineen kokeesta seuraavasti:

Arvosana

Pisteet pitkä oppimäärä

Pisteet muut

A

6

1

B

9

4

C

12

7

M

15

10

E

18

13

L

21

16

Korkein mahdollinen ylioppilastutkintopistemäärä on 42 pistettä (4 x 21 pistettä = 84 pistettä kerrottuna 0,5:llä eli 42 pistettä).

Lukion päättötodistus, maksimi 8 pistettä:

vähintään kahden kurssin perusteella annettu liikunnan numero x 0,3 3 pistettä
viiden kurssin perusteella annettu liikunnan numero x 0,5 5 pistettä
kuuden tai useamman kurssin perusteella annettu liikunnan x 0,6 6 pistettä
pakollisesta terveystiedon kurssista annettu terveystiedon numero   x 0,1 1 piste
kahden tai useamman kurssin perusteella annettu terveystiedon numero x 0,2 2 pistettä

(Kurssien määrää laskettaessa otetaan huomioon kaikki suoritetut kurssit, myös arvostelemattomat kurssit esim. valmennuskurssi.)

Lisäpisteet:

 • Liikunnan lukiodiplomista 1 piste
 • Liikunnan ohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) 1 piste

Lopullinen valinta

Kevään 2019 valintamenettely:

 • Liikuntapedagogiikka: Lopullinen valinta muodostuu toisen vaiheen valintakokeen yhteispistemäärästä. Opiskelijoita valitaan toisen vaiheen valintakokeen pisteiden perusteella kolmessa eri valintatapajonossa: 
 1. suomenkielisistä hakijoista enintään 26 naista (5 varalle) ja enintään 26 miestä (5 varalle)
 2. ruotsinkielisistä hakijoista enintään 2 naista (2 varalle) ja enintään 2 miestä (2 varalle) joista vähintään 26 ensikertalaista
 3. vammaishakijoiden kiintiöstä valitaan yksi hakija toisen vaiheen valintakokeen pisteiden perusteella.

Tullakseen valituksi on hakijan saatava toisen vaiheen valintakokeessa kirjallisesta kokeesta vähintään 16 pistettä, kasvatuksellisesta soveltuvuuskokeesta vähintään 20 pistettä ja jokaisesta liikuntaympäristöstä yli ¼ kunkin liikuntaympäristön enimmäispistemäärästä.

 • Liikuntabiologinen aineryhmä: Lopullinen valinta tehdään hakijoiden kokonaispistemäärän perusteella, joka muodostuu ensimmäisen ja toisen vaiheen yhteispistemäärästä.

  Myös pelkän valintakokeen perusteella toisen vaiheen valintakokeeseen kutsutuilta huomioidaan lopullisessa valinnassa valintaperusteiden mukaiset lähtöpisteet (ylioppilastutkintopistemäärä, lukion päättötodistuksen liikunnan ja terveystiedon numerot, liikunnan lukiodiplomi, liikunnanohjauksen perustutkinto, yhteensä enintään 52 pistettä).

 • Liikunnan yhteiskuntatieteet: Lopullinen valinta tapahtuu kahden valintaperusteen mukaisesti alla olevassa järjestyksessä:

  1) Valitaan kuusi parasta hakijaa (+ kuudennen kanssa tasapisteissä olevat) ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen (enimmäispistemäärä 50x0,5=25 p) ja toisen vaiheen valintakokeen (enimmäispistemäärä 25+20=45 p) perusteella (enimmäispistemäärä yhteensä 70 p). Valituksi tullakseen hakijan on saatava molemmista toisen vaiheen valintakoeosioista vähintään 50 % osion enimmäispistemäärästä. Suomalaista ylioppilastutkintoa suorittamattomien ja IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden kohdalla valinta toteutetaan tässä kiintiössä.

  2) Valitaan valintaperusteen 1 jälkeen kokonaismäärästä (14) jäljelle jäävä määrä hakijoita ensimmäisen vaiheen kirjallisen kokeen (enimmäispistemäärä 50x0,5=25 p), lähtöpisteiden (enimmäispistemäärä 52x0,5=26 p) ja toisen vaiheen valintakokeen (enimmäispistemäärä 25+20=45 p) perusteella (enimmäispistemäärä yhteensä 96). Valituksi tullakseen hakijan on saatava molemmista toisen vaiheen valintakoeosioista vähintään 50 % osion enimmäispistemäärästä. Mikäli 14. sijalla on tasapisteissä useampi kuin yksi hakija, valitaan heidät kaikki.

  Ensikertalaisia valitaan molemmat valintaperusteet (1 ja 2) huomioiden niin monta, että vähintään seitsemän ensikertalaisen kokonaismäärä täyttyy.

Sisäänpääsyprosentit


Sisäänpääsyprosentit

2018 Hakijat Ensisijaiset hakijat Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista
Liikuntabiologinen aineryhmä 550 224

Liikuntapegogiikka 1182 752
Liikunnan yhteiskuntatieteet 454 168

2017Liikuntabiologinen aineryhmä 515 222 30 5,8 %
Liikuntapedagogiikka 1194 774 56 4,7 %
Liikunnan yhteiskuntatieteet 404 143 14 3,5 %
2016


Liikuntabiologinen aineryhmä 474 204 29 6,1 %
Liikuntapedagogiikka 1245 805 64 5,1 %
Liikunnan yhteiskuntatieteet 388 139 14 3,6 %