Valintakoetietoja

Me tiedämme mitä onnistuminen vaatii.

Haaveena lääkärin ammatti

Opiskelupaikka lääketieteellisessä tiedekunnassa on tuhansien nuorten tavoite joka kevät. Keskimäärin pääsykokeisiin saapuu noin kaksi kolmesta hakijasta, ja heistä noin joka kuudes onnistuu saamaan opiskelupaikan. Kilpailu opiskelupaikoista on kovaa, ja sisäänpääsy vaatii kovaa opiskelumotivaatiota ja sitkeyttä tehdä töitä haaveilemansa opiskelupaikan eteen.

Lääketieteelliseen tulee yhteisvalinta keväälle 2018. Yhteisvalinnan myötä voit hakea useaan eri yliopistoon samassa haussa ja asettaa yliopistot haluamaasi järjestykseen.

Hakeminen 2018

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin valitaan opiskelijat yhteisellä valintakokeella yhteisvalinnan kautta. Sinun on osallituttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä olet valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessasi. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin, hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen. Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen.

Opiskelupaikat

Lääketieteen yhteisvalinta, lääketieteen lisensiaatti 6v:

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Lääketiede

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö
Lääketietede

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede


Hammaslääketieteen yhteisvalinta, hammaslääketieteen lisensiaatti 5,5v:

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska->EI aloituspaikkoja keväällä 2018!

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Hammaslääketiede

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede


Eläinlääketiede, kandidaatti ja lisensiaatti 3v + 3v:

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketiede

Tärkeitä päivämääriä 2018

Hakuaika ja valinta 2018

Haku sähköisessä asiointipalvelussa www.opintopolku.fi

Hakuaika 14.3. - 28.3.2018. Haku loppuu 28.3. klo 15

Valintakoepäivä 16.5.2018 klo 9-14.

Valintojen tulokset ilmoitetaan 28.6.2018

Opiskelupaikan vastaanottaminen 10.7.2018 klo 15 mennessä

Valintakoevaatimukset 2018

Valintakoe

Lääketieteen alojen valintakoe perustuu keväällä 2018 lukion biologian, fysiikan ja kemian pakollisten ja syventävien kurssien opintosisältöihin sekä kokeessa jaettavaan lisäaineistoon.

Lukiokurssien ainekohtaiset oppimistavoitteet on kuvattu lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003), eli valintaperusteissa ei luetella valintakoekirjoja yksityiskohtaisesti.

Lukion opetussuunnitelman perusteet on luettavissa Opetushallituksen sivuilla!

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129-135

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143-149

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151-155

Valintakokeessa hyväksytään ainoastaan yksinkertainen nelilaskin (plus, miinus, kerto, jako ja mahd. neliöjuuri). Uudistus on tullut voimaan keväästä 2017 alkaen.

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Nelilaskin saa lisäksi sisältää virtanäppäimen/-näppäimet (ON/C, OFF), työmuistin tyhjennysnäppäimen (CE), etumerkin vaihdon, neliöjuuri- ja prosenttilaskun sekä yhden lukuarvon muistin ja sen hallintaan tarvittavat näppäimet (R-MC/MRC, MC, M+ ja M-). Kaikki muut (lasku)toiminnot, kuten sulkumerkit, valuutan muunnokset, tullilaskurit, kokonaissumma alennushintalaskurit (näppäimet Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU tms.) sekä edistyneemmät laskufunktiot on kielletty.

Trigonometristen funktioiden ja logaritmilaskujen numeerista suorittamista varten kokeen oheismateriaalin mukana jaetaan tarvittavat taulukot. Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää.

Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen.

Esimerkkejä sallituista laskimista

Casio Petite fx-LC401 LV
Casio SL-450S
Sharp EL233S
Canon LC-211L
Texas Instruments TI-106 (Huom! EI TI-106 II)
Texas Instruments TI-108
Biltema laskin 24226
Biltema Pienoistaskulaskin 242001

 

Valintamenettely

Valintamenettely

Hakea voit kahdessa eri kiintiössä (sinun ei tarvitse itse tietää kummassa haet, vaan asetut automaattisesti sinulle edukkaampaan kiintiöön). Kiintiöt ovat yhteispistekiintiö, sekä valintakoekiintiö. Yo-todistuksen puuttuessa tai sen ollessa heikko, asetut automaattimsesti valintakoekiintiöön.

1. Yhteispistekiintiössä valitaan opiskelijat  yhteispisteiden (suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta tai sitä vastaavasta IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon todistuksesta laskettavien pisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän) perusteella.

2. Valintakoekiintiössä hakevilla opiskelijoilla huomioidaan kokeessa saadut pisteet ja huomioidaan valinnassa.

Yhteispistekiintiössä humioitavat pisteet yo-todistuksen perusteella voivat olla enintään 36 lähtöpistettä. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon. Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 72.

Lisäksi saat ensisijaisuuspisteen ensimmäisestä hakukohteestasi (1 piste). Maksimipistemääräksi tulee siis 109 pistettä. Täten valintakokeella on ylioppilastodistukseen verrattaen suurempi painoarvo lääketieteelliseen hakiessa. Kokeeseen on osallistuttava ensisijaisena hakukohteena olevassa yliopistossa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida ollenkaan.


Todistuspisteet

1. äidinkieli (suomi, ruotsi tai saame)/korvaava koe

2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä)

3.ainereaali (biologia,fysiikka tai kemia)(parhain näistä)

4. matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä) tai mikä tahansa ainereaalikoe poislukien kohdassa 3 käytetty, tai ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe (parhain näistä)

Lähtöpisteet lasketaan kaikissa yliopistoissa samalla tavalla. Ylioppilastodistuksen perusteella voi saada pisteitä seuraavista aineista:

Alkupisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä neljä ylioppilastutkinnon koetta).

ARVOSANA

TASO A

äidinkieli / korvaava koe

pitkä kieli
pitkä matematiikka
ainereaali (kaikki)/reaali

TASO B

Muut kokeet:

keskipitkä (kielet)
lyhyt matematiikka,

laudatur

eximia

magna cum laude

cum laude approbatur

lubenter approbatur

approbatur

9

7

5

3

1

0

6

4

2

0

0

0

Suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, ketkä eivät ole suorittaneet äidinkieltä, vaan ovat tämän sijasta suorittaneet suomen tai ruotsin toisena kielenä. Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon.


Tasapistetilanne

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen valinnassa yhteispistejonossa sama todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, ratkaisee tasapistetilanteessa järjestyksen valintakoepisteiden määrä. Tämän ollessa sama, ratkaisee järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Näidenkin ollessa samat, ratkaisee tehtävän 2 pistemäärä. Näidenkin ollessa samat, hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.


Valintaperusteet 2018

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen lääketieteelliseen, kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, valmistunut hakukeväänä ylioppilaaksi tai olet suorittanut kolmen vuoden mittaisin ammatillisen perustutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Ulkomaalaisten tutkintojen kelpoisuuden kohdalla kannattaa olla suoraan yhteydessä hakukohteenasi olevaan yliopistoon ja varmistaa, että tutkintosi on riittävä antamaan hakukelpoisuuden lääketieteelliseen.

Aloituspaikat

Lääketieteellinen

Helsinki, Tampere, Turku, Oulu 145 aloituspaikkaa
Kuopio 152 aloituspaikkaa

Hammaslääketieteellinen
Turku, Kuopio 40 aloituspaikkaa
Helsinki, Oulu 50 aloituspaikkaa

Eläinlääketieteellinen
Helsinki 68 aloituspaikkaa

Ensikertalaisille varattu 65 % aloituspaikoista.

 

Ensikertalaisuus

Ensikertalainen:
- ei ole vastaanottanut opiskelupaikkaa kevään 2014 jälkeen
- ei aiempaa korkeakoulututkintoa.

Suurin osa tiedekunnista varannut noin 65 % aloituspaikoista ensikertalaisille. Ensikertalaisuudesta saatava hyöty keskimäärin todella vähäinen. Esimerkiksi keväällä 2017 ensikertalaisuudesta oli hyötyä ainoastaan hammaslääketieteelliseen (2,5p) ja yleislääketieteelliseen (1p) haettaessa Ouluun.Valintakokeeseen valmistautuminen

Miten menestyä valintakokeessa?
- Harjoittele vanhoja valintakokeita ja erilaisia tehtävätyyppejä
- Harjoittele ajankäyttöä ja hanki laskurutiinia
- Valintakoetehtävät ovat usein integroituja tehtäviä, joissa yhdistyvät valintakoekirjojen ja annetun aineiston tiedot
→ vaativat päättelyä ja eri aineiden yhdistämistä
- Kiinnitä huomiota asioiden ymmärtämisen lisäksi myös yksityiskohtien muistamiseen/ymmärtämiseen (kuvat, taulukot, luettelot jne.)
- Lisäksi kokeessa menestyminen edellyttää paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa, graafisen tiedon käsittelytaitoa, huolellisuutta, stressin- ja ajanhallintaa, laskunopeutta ja ongelmanratkaisutaitoja
- Matemaattisia taitoja voi kehittää kertaamalla lukion matematiikkaa oppikirjojen avulla. Erityisesti kannattaa kerrata trigonometriset funktiot, logaritmit ja eksponentit sekä lausekkeiden sieventäminen

Valintakokeen tehtävätyypejä ovat olleet monivalinnat/ väittämät, kuvaannimeämis, aukkotehtävät, etsi väärät sanat tekstistä, avoimet laskut, lyhyehköt esseet, tulkitse kuvaajaa/ tilastoa/ kaaviota-tehtäviä, sekä aineistotehtävät.

Tutustu vanhoihin valintakokeisiin ja hyvän vastauksen piirteisiin vuosilta 2007-2017 Turun yliopiston sivuilla