Lääketiede-kurssien sisältö

Eximian Lääketiede-kurssilta avaimet onnistumiseen.

Lääketieteen alan valintakoe on yksi vaativimmista, ja kilpailu opiskelupaikoista on kovaa. Kokeessa onnistuminen edellyttää lukion laajan biologian, fysiikan ja kemian tietojen ja taitojen erinomaista hallintaa sekä erittäin hyvää laskurutiinia. Lisäksi valintakokeessa menestyminen vaatii eri osa-alueiden yhdistämis- ja sovelluskykyä, paineensietokykyä, erinomaista nippelitiedon hallintaa sekä graafisen tiedon käsittelytaitoa. Onnistunut valintakoesuoritus edellyttää myös hyvää ajankäytön hallintaa.

Kaikkien tarvittavien taitojen ja tietojen harjoitteluun keskitytään Lääketiede-kursseilla, ja kurssit onkin suunniteltu erittäin valintakoekeskeisiksi. Kurssiemme lähtökohtana on valintakoekirjallisuuden erinomainen hallinta ja taito yhdistellä osaamista eri alojen yli. Valintakoetyyppisten tehtävien runsas harjoittelu on keskeisenä osana kurssejamme. Hyvän laskurutiinin ja vastaustekniikan avulla kurssilaisemme saavuttavat myös valintakokeessa tarvittavan ajanhallinta- ja paineensietokyvyn. Yhtenä olennaisena osana valintakokeeseen valmistautumisessa on oikea opiskelutekniikka. Kursseillamme opit erilaisia opiskelutekniikoita, joiden avulla voit tehostaa oppimistasi, oikeasti sisäistää asiat perinpohjaisesti ja soveltamaan opittua tietoa.

Kaikkiin Lääketiede-kursseihin (poislukien Intensiivi) kuuluu harjoituskoe verkossa ja harjoituspääsykoe sekä kunkin aineen kattavat kertauspäivät kurssipaikalla.

Kaikkiin Läätiede-kursseihin sisältyy myös kemian-, fysiikan- ja biologian Startti-materiaalit, sekä alkutasokoe.

Kurssilaisemme saavat käyttöönsä lisäksi sähköisen Moodle verkko-oppimisympäristön, jonne päivitetään kaikki luentomateriaalit, kotitehtävät sekä mahdolliset lisämateriaalit kurssin aikana. Moodlen avulla pystyt kertaamaan asioita juuri silloin kuin itsellesi parhaiten sopii. Verkko-oppimisympäristön kautta voit myös keskustella haastavimmista asioista ja kysyä opettajilta apua opiskeluun. Ammattitaitoiset opettajat ovat tukenasi koko kurssin ajan ja valmentavat sinut onnistumaan lääketieteen valintakokeessa laadukkaan ja välittävän opetustyylin kautta.

Kurssin valinta

Pelkäätkö, ettet pärjää valmennuskurssin tasoisissa laskuissa? Käytkö päivisin töissä? Ovatko perusasiat jo hyvin hallussa, ja kaipaat vain suppeaa kertausta? Alla olevat kuvaukset auttavat sinulle sopivimman kurssin valinnassa.

Kurssikaupungista riippuen järjestämme sekä aamu-, ilta- että viikonloppukursseja.

Aamuopetus mahdollistaa täyspainoisen keskittymisen sekä ylioppilaskirjoituksiin että valintakokeeseen valmistautumiseen. Kurssi soveltuu hyvin sinulle, joka haluat aloittaa päiväsi tehokkaasti ohjatulla ryhmäopetuksella ja lukea ja tehdä harjoituksia itsenäisesti iltapäivisin. Tammikuun kurssit sopivat erityisesti apua ja vähän kertausta tarvitseville. Aikaisempi aloitus, runsas lähiopetus, lukuisat tehtävät ja rauhallisempi etenemistahti parantavat asioiden omaksumistasi. Maaliskuun aamu-kurssilla asiat käydään tiiviisti läpi ja aloitetaan päivät tehokkaasti opiskellen tiiviissä tahdissa.

 • Lääketiede Maaliskuu aamu alkaa ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Maaliskuun aamu-kursseilla edetään pikimmiten soveltaviin tehtäviin ja noustaan valintakokeen vaatimalle tasolle. Maaliskuun aamu-kurssilla saat hyvän startin päivään ja motivaation huippusuorituksiin!
 • Lääketiede Tammikuu aamu alkaa jo tammikuussa iltaopetuksena fysiikan ja kemian laskuihin ja biologian sisältöihin perehdyttävillä kokonaisuuksilla, jotka valmentavat hyvin myös ylioppilaskirjoituksiin. Näiden jälkeen siirrytään yhä haastavampiin tehtäviin kohti valintakoetasoa.

Iltakurssia puolestaan suosittelemme niille, joilla asiat ovat jo hyvin hallussa, mutta jotka kaipaavat apua taitojen hiomiseen huippuunsa ja haluavat optimoida ajankäyttönsä loppukevään osalta. Iltakurssin aikataulu sopii erinomaisesti myös työssäkäyville tai päiväopiskelijoille. Iltakursseissa on aamuja vähemmän oppitunteja ja täten etenemistahti vaatii aavistuksen korkeamman lähtötason ja korkean opsikelumotivaation. Tammikuussa alkava kurssi tarjoaa mahdollisuuden omaksua asiat paremmin rauhallisemman etenemistahdin ja runsaan lähiopetuksen myötä.

 • Lääketiede Maaliskuu Ilta alkaa ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Opetuksessa ei lähdetä enää yksinkertaisimmista perusteista liikkeelle, vaan harjoitellaan alusta alkaen eri tasoisten, soveltavampien tehtävien avulla. Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kursseille lähtötaso on haastava eli pohjatietoa on hyvä olla jo reilusti.
 • Lääketiede Tammikuu Ilta alkaa jo tammikuussa samalla iltaopetuksena järjestettävällä fysiikan, kemian ja biologian perusteet kertaavalla osuudella. Tammikuu ilta-kurssi valmentaa hyvin myös esimerkikisi yo-kirjoituksiin, antaa rauhan kirjoitusten ajaksi ja jatkuu tehokkaasti heti kirjoitusten jälkeen.

 • Lääketiede PRO on laaja ja kattava kurssikokonaisuus, jonka avulla voit valmistautua valintakokeeseen pitkäjänteisesti omien aikataulujesi mukaan. PRO-kurssilaisena pääset kertaamaan ensin biologian, fysiikan ja kemian lukion perusteet syksyn aikana, jonka jälkeen siirrytään yhä haastavampiin kokonaisuuksiin pikkuhiljaa kohti valintakoetasoa. PRO-kurssilaisena sinulla on aikaa oppia, oivaltaa ja sisäistää asiat. Sinulla on mahdollisuus yhdistellä eri kursseja ja käydä juuri sinulle sopivilla tunneilla. PRO-kurssi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda oma opintopolku ja tehdä valmentautumisesta tehokasta.
 • Lääketiede Exclusive on ensiluokkainen matka kohti lääketieteellistä. Exclusive-kurssilla on samat opettajat koko kurssin ajan, ja opiskelet pienryhmässä (max. 10 kurssilaista). Opetus alkaa kevyemmin syksyllä, ja tahti kiihtyy kohti kevättä mentäessä. Kurssi sopii myös abeille, sillä yo-kirjoitusten ajan opetusta on normaalia vähemmän. Lääketiede Exclusive-kurssi on henkilökohtainen ja tiivis kokonaisuus, jonka avulla pienimmätkin haasteet voidaan ratkoa heti niiden ilmaannuttua.  Exclusive-kurssi järjestetään lähiopetuksena, mutta viikoittaiset kokeet tehdään verkossa, omien aikataulujen mukaan.

 • Lääketiede Verkko on verkkokurssi, jonka avulla pystyt vauhdittamaan itsenäistä opiskelua koko vuoden ajan. Kurssin voi aloittaa milloin ja missä vain, ja opiskella voi juuri silloin kun itselle parhaiten sopii. Kattava ja monipuolinen sisältö antavat rahkeet oppia oikeat asiat opettajien Online-tuen avulla kevään aikana.


Viikonloppukurssi tarjoaa supertehokkaan loppupuristuksen tärkeänä hetkenä juuri ennen valintakoetta. Tiukka loppupuristus haastavimpien asioiden ratkaisemiseksi.

 • Lääketiede Intensiivi on viiden viikonlopun loppurutistus ennen valintakoetta. Intensiivi tarjoaa mahdollisuuden nostaa oma osaamistaso täysin uudelle asteelle intensiivisten viikonlopputuntien johdolla. Intensiivi-kurssilla pääset käymään läpi suoraan valintakoetasoisia tehtäviä ja teroittamaan osaamisen parhaaseen vireeseen koepäivää varten.

Kaikilla kursseillamme on harjoituskoe sekä kurssin päättävä valintakoetta simuloiva harjoituspääsykoe ja kunkin aineen kertauspäivät (pois lukien Intensiivi). Kursseihin sisältyy myös alkutasokoe, kevään 2017 valintakokeeseen valmistavan Helsingin aamukurssin luentotallenteet sekä Startti-materiaalit, jotka ovat Moodlessa saatavilla heti varaamisen jälkeen.

Opetus

Opettajat

Eximian lääketieteen valmennuskursseilla opetus on täysin valintakoelähtöistä. Kursseilla opiskellaan valintakoevaatimusten mukaiset oppisisällöt, mutta ennen kaikkea opetus tähtää valintakoetyyppisten tehtävien ja harjoitusten tekemiseen. Opetus vuorottelee biologian, fysiikan ja kemian osuuksin. Aineopetuksen lisäksi kurssilaisille kuuluu sähköinen aineistovalmennuksen materiaali. Teorian ohella ja suuremmassakin roolissa ovat valintakoetyyppiset tehtävät ja harjoitukset. Lääketieteen pääsykoe on hyvin soveltava, ja tätä harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla myös Lääketiede-kurssilla. Valintakoekirjojen lisäksi kurssilla käsitellään runsaasti erityyppisiä aineistoja ja tehdään aineistoihin liittyviä integroivia tehtäviä.

Opetustiimi koostuu kurssista riippuen kurssipäälliköstä ja opettajista. Opettajan tehtävänä on valmentaa jokainen kurssilainen suoriutumaan valintakokeesta parhaalla mahdollisella tavalla eli saavuttamaan unelmiensa opiskelupaikan. Opettaja ei pelkästään opeta, vaan hän on myös kurssilaisten motivoija, sparraaja ja opintojen ohjaaja koko valmentautumisen ajan. Opettaja antaa kurssilaisille ohjeita tehokkaasta ja tuloksekkaasta itsenäisestä valmentautumisesta valintakokeisiin. Opettajille voi aina antaa palautetta ja esittää toiveita tunteihin liittyen.

Eximian motivoituneet opettajat ovat motivoituneita alansa ammattilaisia ja auttavat kurssilaisia parhaalla mahdollisella tavalla löytämään jokaisesta sisäisen voittajan ja yltämään huippusuoritukseen tärkeänä valintakoepäivänä!

Kurssimateriaali

Kaikkiin valmennuskursseihimme kuuluu Eximian oma itseopiskelumateriaali (sisältää teoria- ja tehtäväosion), joka on aina uusimpien valintakoevaatimusten mukainen ja alan asiantuntijoiden laatima. Lisäksi kaikki opettajien tuntidiat  ja kotitehtävät ratkaisuineen tulevat nähtäville Moodleen. Kurssiin sisältyy paljon myös itsenäistä opsikelua tukevaa materiaalia luentotallenteiden ja opetusvideoiden muodossa.

Eximian painetun itseopiskelumateriaalin (biologia, fysiikk ja kemia) voit ostaa myös erikseen TÄÄLTÄ!

Kurssimateriaaliin kuuluu:

 • Starttimateriaali heti sähköisenä Moodlessa
  • lukion fysiikan perusteita, laskuharjoituksia ja ratkaisut
  • lukion kemian perusteita, laskuharjoituksia ja ratkaisu
  • lukion biologian perusteita, tehtäviä ja ratkaisut
 • Itseopiskelumateriaali; teoriakooste, tehtävät ja ratkaisut painettuna versiona
  • fysiikka
  • biologia
  • kemia
 • Integroivien tehtävien opas ja aineistomateriaali heti sähköisenä Moodlessa
  • valmentautumisohjeet, valintakoetehtäviin vastaaminen ja vinkkejä opiskelutekniikan kehittämiseen
  • harjoitusaineistoja ja näihin liittyviä integroivia tehtäviä ratkaisuineen
 • Kevään 2017 valintakokeeseen valmistavan Helsingin aamukurssin luentotallenteet löytyvät Moodlesta heti- mahdollisuus aloittaa valmentautuminen välittömästi!
 • Kevään 2018 maaliskuu aamu- kurssin luentotallenteet Helsingistä
 • Verkko-opintoja varten tuotetut opetusvideot biologian, kemian ja fysiikan lukion oppimääristä
Opetusvideot

Verkko-opintoja varten tuotetuilla opetusvideoilla käydään läpi lukion oppimäärä biologiasta, kemiasta ja fysiikasta. Opetusvideot ovat noin 10-20 minuutin pituisia ja jokaisesta kurssista on aihealueittain tehdyt videot. Videoilla käydään läpi keskeisimmät teoriat ja niihin liittyvä harjoitustehtävä, joka havainnoillistetaan useimmiten dokumenttikameran avulla. Opetusvideot tulevat Moodleen vähitellen niiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään vuoden vaihteesta alkaen.

Luentotallenteet

Luentotallenteet kuvataan/ on kuvattu Helsingin kursseilta. Luentotallenteilla näkyy opetettava dia ja kuuluu opettajan ääni. Tallenteihi nsisältyy mahdollisesti harjoituksia tai esimerkkejä dokumenttikameran avulla esitettynä. Luennot ovat siis tallennettu suoraan lähiopetuskurssin opetuksesta.

Kokeet ja kertaus

Kurssikokeet

Lääketiede-kursseilla tehdään kurssin aikana vähintään kaksi kurssikoetta, joiden avulla kurssilainen pääsee vertaamaan kehitystään muihin Eximian kurssilaisiin nähden. Harjoituskokeiden määrä vaihtelee kurssin pituuden mukaan. Kurssin lopuksi ennen kertausta pidettävässä täyspitkässä harjoituspääsykokeessa testaat taitosi ennen todellista valintakoetilannetta ja pääset samalla kokemaan todellisen kokeen tunnelman. Harjoituspääsykoe laaditaan, toteutetaan ja arvioidaan valintakokeen tapaan. Harjoituspääsykokeen aikana tulet tutuksi valintakokeeseen liittyvän paineen kanssa ja opit hallitsemaan ajankäyttöäsi. Näin saat todellista harjoitusta ja rutiinia varsinaiseen valintakokeeseen. Samalla voit verrata osaamistasi suhteessa muihin pyrkijöihin ja aikaisempien vuosien pisterajoihin. Valtakunnallisten kurssikokeiden lisäksi opettajat laativat omia tuntikokeita mm. pistareiden muodossa.

Harjoituskokeet ovat verkossa tehtäviä, viiden tunnin pituisia kokeita, jotka tehdään mukailemaan todellista valintakoetta. Opettajat tarkastavat kokeet ja antavat niistä palautetta.

Harjoituspääsykoe tehdään kurssipaikalla paperisena versiona. Opettajat tarkastavat kokeet, ja ne käydään läpi viimeisissä kertauksissa.

Kertaus

Kertauksesta haet hyvänhenkisen latauksen ja viimeiset vinkit valintakokeeseen. Kertauksessa käydään läpi opettajan johdolla harjoituspääsykokeen kysymykset ja kerrataan valintakoealueen keskeisimmät asiat. Samalla sinulla on vielä mahdollisuus kysyä opettajalta mieltäsi askarruttavista asioista. Tavoitteena on saavuttaa hyvä vire ja varmuus valintakokeeseen.

Voit ostaa myös harjoituspääsykokeen ja kertauksen erillisenä TÄÄLTÄ!

 

Moodle verkko-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristön kautta pääset aloittamaan valmentautumisen jo heti kurssi-ilmoittautumisesi jälkeen ja se on käytössäsi koko valmentautumisprosessisi ajan.

Moodle sisältää
 • Valmentautumisohjeet
 • Opettajan tervehdykset
 • Uutiset-palstan, jolla tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja muutoksista kurssilla
 • Kurssiaikataulun ja paikkaohjeet
 • Ennakkotehtävät kaksi viikkoa ennen kurssin alkua
 • Alkutasokokeen
 • Startti-materiaalit: biologia, kemia ja fysiikka
 • Integroivien tehtävien opas ja aineistomateriaali
 • Opettajien tunneilla käyttämät luentomateriaalit
 • Opettajien laatimat tuntitehtävät ja niiden ratkaisut
 • Yleisen keskustelualueen ja alakohtaiset keskustelualueet, jossa voit kysyä apua opettajilta ja olla yhteydessä kurssikavereihisi
 • Kurssin verkkokokeet
 • Lääketieteen alakohtaisen sivun
 • Luentotallenteet
 • Verkko-opintoja varten tuotetut opetusvideot

Pääset kirjautumaan Moodleen pian kurssivarauksen tehtyäsi sähköpostiisi lähetettävillä Moodle-tunnuksilla ja se on käytössäsi toukokuun loppuun saakka.