Valintakoetietoja

Uudistuneessa kauppatieteiden yhteisvalinnassa 60 % sisään ylioppilastodistuksella, 40 % valintakokeella

Miksi kauppatieteelliseen?


Opinnot kauppatieteellisessä tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi monipuolisesti omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti: laskentatoimea ja rahoitusta, johtamista, markkinointia, taloustiedettä, yrittäjyyttä, kansainvälistä liiketoimintaa, yritysjuridiikkaa… Opinnot tarjoavat laajan yleiskuvan talouden maailmasta ja mahdollisuuden erikoistua juuri sinua kiinnostavaan aihealueeseen.

Kauppatieteilijät ovat kuumaa valuuttaa työmarkkinoilla, ja kauppatieteiden maisteri voi työllistyä melkein mihin vain. Monessa työssä vaaditaan sellaista talouden erityisosaamista, jota voi olla vaikea oppia muualla kuin kauppakorkeakoulussa. Bisneksen lainalaisuuksien ymmärtämisestä on rutkasti hyötyä lähes jokaisessa työpaikassa.

Hakukohteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. 

Kaikilla hakukohteilla on käytössään samat valintaperusteet ja yhteinen valintakoe, joka arvostellaan samalla lailla hakukohteesta riippumatta. Hakemalla opiskelemaan mihin tahansa yhteisvalinnan kauppakorkeakouluista saat opinto-oikeuden sekä kauppatieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoihin. 

Kevään yhteishaun tärkeät päivämäärät

Yhteishaku alkaa
ke 14.3.2018
Yhteishaku päättyy
ke 28.3.2018 klo 15
Valintakoepäivä ke 6.6. klo 12-15
Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ke 30.5.2018
Valintakokeen tulokset julkaistaan to 28.6.2018

Yhteisvalinnan valintamenettely

Voit tulla valituksi Kauppatieteelliseen joko ylioppilastodistuksen tai valintakoepisteiden perusteella. Uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnalla ja 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. 

1) Todistusvalinnassa hakijan pisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi kaikkiin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin (poikkeuksena Turun yliopiston haastattelukohde). Tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta on oltava ylioppilastutkintorekisterissä 25.5.2018 mennessä.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 20 todistuspistettä Todistusvalinnan enimmäispistemäärä on 40 pistettä.

Alla taulukko ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteytyksestä. 


L
E
M
C
Äidinkieli
10
9
7
5
Matematiikka, pitkä oppimäärä
10 9 7 5
Matematiikka, muu oppimäärä
8 6 4
2
A-kieli
8 6
4
2
Kaksi muuta parhaat pisteet antava koetta
6 4
2 0

Tasapistetilanteessa valitaan ensin matematiikan arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten äidinkielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten pitkän kielen (A-kieli) arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten seuraavaksi parhaan pistemäärän antaneen kokeen perusteella enemmän pisteitä saanut.

2) Koepistevalinnassa valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Valintakokeeseen osallistuvan on oltava hakukelpoinen korkeakouluun (soveltuva toisen asteen tutkinto suoritettuna). Valintakoe koostuu monivalintatehtävistä ja väittämistä, oikeasta vastauksesta saa pisteitä (positiiviset pisteet) ja vääristä vastauksista annetaan miinuspisteitä (negatiiviset pisteet). Vastaamatta jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta. 

Yliopistolain mukaan 70 % aloituspaikoista on varattava ensikertalaisille eli hakijoille, joilla ei ole ennestään korkeakoulututkintoa tai jotka eivät aikaisemmin ole ottaneet vastaan korkeakoulupaikkaa. Koska koko todistusvalinta (60 % paikoista) on ensikertalaisille, on koepistevalinnan paikoista noin 10 % varattu ensikertalaisille. Tarkista tarkat yliopistokohtaiset aloituspaikat täältä.

3) Haastatteluvalintaan pääsee osallistumaan läpäistyään valintakokeen edellä mainituilla pisteminimillä. Keväällä 2018 haastatteluvalinta on käytössä ainoastaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan. Lisätietoa haastattelusta saat täältä.

Valintakoevaatimukset

Kevään 2018 valintakoevaatimukset


Kevään 2018 valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. 

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion uuden opetussuunnitelman (2015) mukaisiin oppimääriin:
Lisäksi osa tehtävistä perustuu kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakokeen erityispiirteet

Valintakokeen tehtävätyypit ja pisteytys

Valintakoe in kolmentunnin mittainen ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä (positiiviset pisteet) ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään (negatiiviset pisteet). Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.

Valintakokeen suorituskieli

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli. Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat suomen kielellä. Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin kielellä Svenska Handelshögskolanin ja Åbo Akademin järjestämissä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeissa.

Valintakoekäytäntö

Valintakoe suoritetaan siinä yliopistossa, jonka hakija on asettanut yhteisvalinnassa ensimmäiseksi vaihtoehdokseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua ilmoittautumisen jälkeen. Koepaikalle on syytä saapua hyvissä ajoin. Kokeeseen otetaan mukaan ainoastaan kuulakärkikynä ja virallinenhenkilöllisyystodistus. Kokelaat saavat koepaikalla nelilaskimen. Kokeeseen ei saa ottaa mukaan eväitä tai kännyköitä. Juomaksi voi ottaamukaan vettä läpinäkyvässä pullossa, jossa ei ole etikettiä.

Jos kokelas tarvitsee erityisjärjestelyjä kokeen suorittamiseksi, on niitä anottava siltä yliopistolta jossa koe suoritetaan. Hakemuksesta tulee ilmetä erityisjärjestelyjen luonne ja peruste, jolla ne tulisi järjestää. Mukaan on liitettävä asianmukaiset todistukset. Lisätietoja erityisjärjestelyistä löydät täältä.

 

Tilastotietoa aikaisempien vuosien yhteisvalinnasta

Kevään 2017 todistusvalinnan pisterajat

Hakukohde

Todistusvalinnan pisteraja

Yhteisvalinnan todistuspisteet (yhteispisteet)

Aalto-yliopisto

36

28 (60,50)

Itä-Suomen yliopisto,

Joensuu/Kuopio

30/30

27 (44,50)/- (46,50)

Jyväskylän yliopisto,

Taloustiede/Yrityksen taloustiede

32/30

- (48,25) /33 (50,50)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

30

- (50,00)

Oulun yliopisto

32

19,50 (46,25)

Tampereen yliopisto

34

- (56,25)

Turun yliopisto,

Turku/Pori

33/30

- (57,50)/- (46,00)

Vaasan yliopisto

30

22 (47,50)

Kevään 2017 koepisterajat

Hakukohde

Koepisteet

Aalto yliopisto

33,50

Itä-Suomen yliopisto,

Joensuu/Kuopio

27,00/28,50

Jyväskylän yliopisto,

Taloustiede/Yrityksen taloustiede

29,00/30,00

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

30,25

Oulun yliopisto

28,75

Tampereen yliopisto

32,50

Turun yliopisto,

Turku/Pori

33,25/28,00

Vaasan yliopisto

29,75


Hakijat ja hyväksytyt vuonna 2017

Kauppatieteelliseen hakeneet ja hyväksytyt keväällä 2017

Yliopisto

Hakijoita yhteensä

Hakijoista ensisijaisia
Hakijoista ensikertalaisia

Hyväksytyt yhteensä

Hyväksytyistä
ensikertalaisia

Hyväksymisprosentti,

kaikki

(%)

Aalto-yliopisto

3670

2137 3139

294

252

10,7

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu ja Kuopio)

2994

533 2575

100

40

3,7

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2213

533 2026

120

112

5,8

Oulun yliopisto

2626

786 2375

180

162

7,3

Tampereen yliopisto

2933

1016 2544

135

111

5,1

Turun kauppakorkeakoulu

5109

1430 4525

300

269

5,2

Vaasan yliopisto

3008

475
2691

200

184

6,2

Jyväskylän yliopisto

2964

533 2575

145

125

5,0