Kauppatieteiden valmennuskurssit

Kauppatieteiden valmennuskurssit.

Kurssien sisältö

Kauppatieteiden valmennuskurssi moninkertaistaa mahdollisuutesi päästä opiskelemaan!

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta vaati valintakoekirjallisuuden erinomaista hallitsemista ja lujaa laskutaitoa. Valintakoe on edellisinä vuosina koostunut vaativista monivalintatehtävistä, joiden vastaustekniikan harjoittelu on syytä aloittaa jo hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Valmennuskurssimme auttavat valintakoekirjallisuuden mieleen painamisessa, laskurutiinin luomisessa ja vastaustekniikan hiomisessa. Tarjoamme monenelaisia kursseja useissa eri kaupungeissa, joiden joukosta löytyy varmasti myös sinulle sopiva vaihtoehto oli lähtötasosi sitten mikä tahansa.

Opettajat

Kauppatieteiden opettajat kevät 2019

Helsinki

Matematiikan opettajana toimii Helsingissä filosofian maisteri Essi Halme, lukiomatematiikan sekä valmennuskurssien pitkän linjan ammattilainen. Eximian kursseja Essi on opettanut vuodesta 2008, minkä lisäksi monet valmennuskurssimateriaalit ovat hänen käsialaansa. Essin tunneilla keskitytään ymmärtämään tilastoista ja todennäköisyyksistä pääsykokeen kannalta olennaisimmat asiat ja opiskellaan innostavassa ilmapiirissä – havainnollisesti ja opiskelijoita kuunnellen.

 

Lahti

Lahden kauppatieteiden kurssilla historiaa ja yhteiskuntaoppia opettaa Petri Virtanen. Petri on opettanut kauppatieteen valmennuskursseilla vuodesta 2012 saakka. Koulutukseltaan kauppatieteiden- ja yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on perehtynyt laaja-alaisesti niin talouteen, yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuin historiaankin. Opetuskokemusta Petrille on kertynyt peruskoulusta aina yliopistotasolle saakka. Opetuksessaan Petri painottaa ymmärtämisen tärkeyttä pelkän asioiden ulkoa opettelun sijaan. Kun on ensin ymmärtänyt, niin on helpompi myös muistaa!

 

 

Turku

 

Turun kevään 2019 opettajatiedot julkaistaan myöhemmin.

 

 

Tampere

 

Yhteiskuntaoppiaopettaa Taina Tokkari. Taina on historian ja yhteiskuntaopin opettaja ja valmistui 2012 Helsingin yliopistosta. Hän työskentelin ensin useamman vuoden yläkoulun puolella ja nyt syksystä 2017 lähtien aloitti lukion opettajana. Lukion kurssit ja oppimäärä ovat siis tulleet jo hyvin tutuksi. Taina on huomannut että lukiolaiset saattavat vähän etukäteen pelätä taloustiedon kurssia, mutta ei huolta. Asiat kyllä avautuvat opetuksessa ja lopuksi moni huomaa että taloustietohan on tosi kiinnostavaa. Selkeys ja innostavuus opetuksessa ovat Tainan valtteja.

Historiaa opettaa kauppatieteen valmennuskurssilla Tampereella Matti Tervonen. Koulutukseltaan Matti on paria kuukautta vaille valmis historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja. Historian opetuskokemusta hänelle on kertynyt useasta eri peruskoulusta ja lukiosta Pirkanmaan alueelta. Valmennuskurssilla keskitytään valintakokeen kannalta olennaisiin historian kokonaisuuksiin ja tehdään sen mukaisia tehtäviä. Kannustavien oppituntien ja monipuolisen opetusmateriaalin avulla pyritään siihen, että jokainen kurssilainen saisi mahdollisimman paljon hyötyä valmennuskurssista ja saisi opiskelupaikan.

Tampereella kauppatieteiden valintakokeeseen valmentavalla kurssilla matematiikan opettajana toimii Jenna Ojaniemi. Hän on maisterivaiheen matematiikan opiskelija, joka on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Opetuskokemusta häneltä löytyy niin yläkoulusta kuin lukiosta, ja hän tuntee hyvin lukion lyhyen ja pitkän matematiikan oppimäärän sisällöt. Jenna on suorittanut myös tilastotieteen ja tietotekniikan opintoja yliopistossa. Opetustyyliltään Jenna on vuorovaikutteinen ja motivoiva. Hän kuuntelee opiskelijoita ja haluaa antaa sellaista opetusta, että jokainen kurssilainen saisi mahdollisimman hyvän avun pääsykokeeseen valmistautumiseen.

 

 

Valintakoetietoja

Uudistuneessa kauppatieteiden yhteisvalinnassa 60 % sisään ylioppilastodistuksella, 40 % valintakokeella

Miksi kauppatieteelliseen?


Opinnot kauppatieteellisessä tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi monipuolisesti omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti: laskentatoimea ja rahoitusta, johtamista, markkinointia, taloustiedettä, yrittäjyyttä, kansainvälistä liiketoimintaa, yritysjuridiikkaa… Opinnot tarjoavat laajan yleiskuvan talouden maailmasta ja mahdollisuuden erikoistua juuri sinua kiinnostavaan aihealueeseen!

Kauppatieteilijät ovat kuumaa valuuttaa työmarkkinoilla, ja kauppatieteiden maisteri voi työllistyä melkeinpä mille alalle vain. Kaikissa yrityksissä ja monessa työssä vaaditaan sellaista talouden erityisosaamista, jota voi olla vaikea oppia muualla kuin kauppakorkeakoulussa. Bisneksen lainalaisuuksien ymmärtämisestä on rutkasti hyötyä lähes jokaisessa työpaikassa.

Infotilaisuudet

Kaikkien valmennuskurssien infotilaisuudet.