Valintakoetietoja

Valintakokeissa korostuu analyyttinen ja johdonmukainen vastaustyyli.

Hallintotieteet tarkastelevat erilaisista näkökulmista muuttuvaa hallintoa. Opiskelijana perehdyt organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehität ymmärrystäsi hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Valintakokeissa sinun on osoitettava, että hallitset laajojakin kokonaisuuksia ja ymmärrät ilmiöiden välisiä suhteita. Menestymiseen edellytetään taitoa soveltaa tietoa ja vastata analyyttisesti valintakoekysymyksiin.

Keväällä 2018 hakija voi hallintotieteiden yhteisvalinnassa hakea sekä Tampereen että Vaasan yliopistoihin tai vain toiseen niistä.


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 20.3.2019–3.4.2019

Valintakoe ilmoitetaan myöhemmin

Valintakoekirjallisuus julkaistaan alkuvuodesta 2019, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin

Valintakoekirjallisuus

Kevään 2018 valintakoeteos Governance III - Hallintaa ja yhteistyötä on julkaistu hallintotieteellisen alan yhteisillä verkkosivuilla osoitteessa www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/

Osaan kysymyksistä vastataan kokeessa jaettavan aineiston pohjalta.

Kokeen erityispiirteitä

Hallintotieteiden valintakoe sisältää valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat vaatia valintakokeessa jaettavan aineiston lisäksi myös valintakoeteoksen soveltamista. Hakija vastaa molempien osioiden kysymyksiin. Hakija voi saada valintakokeesta enintään 60 pistettä. Valintakoeteoksesta tehtävien kysymysten pistemäärä on enintään 30 ja aineistokokeen pistemäärä enintään 30 pistettä. Aineistokoe arvostellaan vain valintakoeteokseen perustuvassa koeosiossa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 350 hakijalta.

Hakija tekee hallintotieteiden valintakokeen joko Vaasan yliopiston tai Tampereen yliopiston järjestämässä koetilaisuudessa sen mukaan, minkä yliopiston järjestämään koetilaisuuteen hän on hakemuksella ilmoittautunut. Ilmoitus on sitova. Hakijan tulee olla hakenut siihen yliopistoon, missä hän aikoo kokeen suorittaa. Jos hakija siis esimerkiksi hakee vain Tampereen yliopistoon, tulee hänen tehdä myös valintakoe Tampereella.

 

Alkupisteet ja hakeminen

Uusia opiskelijoita valitaan keväällä 2018 Tampereen yliopistoon yhteensä 132, joista vähintään 92 ensikertalaiskiintiössä, Vaasan yliopistoon 90, joista vähintään 63 ensikertalaiskiintiössä. Uusia opiskelijoita valitaan yhteisvalinnassa kolmessa ryhmässä:

1. Pelkän ylioppilastodistuksen perusteella valitaan Tampereelle 27 opiskelijaa, Vaasaan 18 opiskelijaa. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Ylioppilastodistuksesta voi saada enintään 55 pistettä.
2. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella valitaan Tampereelle 70 opiskelijaa (42 ensikertalaisia), Vaasaan 42 (26 ensikertalaisia). Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 120 pistettä.
3. Pelkän valintakokeen perusteella valitaan Tampereelle 35 opiskelijaa (22 ensikertalaisia), Vaasaan 30 opiskelijaa (19 ensikertalaisia). Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä

Lisäksi opiskelemaan voi päästä avoimen väylän kautta.

Hallintotieteissä lähtöpisteitä voi saada (viidestä kokeestä yhteensä) äidinkielen kokeesta, reaalikokeesta tai reaaliaineiden kokeista, toisesta kotimaisesta kielestä tai vieraasta kielestä, sekä kahdesta vapaavalintaisesta kokeesta. Alkupisteitä voi saada ylioppilastodistuksesta 60 pistettä.

Aineet

L

E

M

C

B

A

äidinkieli

14

12

9

6

0

0

reaalikoe tai reaaliaineen koe

12

10

7

4

0

0

toinen kotimainen kieli tai pitkän oppimäärän vieras kieli

10

8

5

2

0

0

Mikä hyvänsä muu koe

9

7

4

1

0

0

Sisäänpääsyprosentit

2018


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Tampereen yliopisto 1245 (ensisijaisia 608) 716 132 18,4 %
Vaasan yliopisto 687 457 90 19,7 %