Valintakoetietoja

Valintakokeissa korostuu analyyttinen ja johdonmukainen vastaustyyli.

Hallintotieteet tarkastelevat erilaisista näkökulmista muuttuvaa hallintoa. Opiskelijana perehdyt organisaatioiden, johtamisen, talouden ja hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehität ymmärrystäsi hallinnon alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Valintakokeissa sinun on osoitettava, että hallitset laajojakin kokonaisuuksia ja ymmärrät ilmiöiden välisiä suhteita. Menestymiseen edellytetään taitoa soveltaa tietoa ja vastata analyyttisesti valintakoekysymyksiin.

Keväällä 2018 hakija voi hallintotieteiden yhteisvalinnassa hakea sekä Tampereen että Vaasan yliopistoihin tai vain toiseen niistä.


Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 20.3.–3.4.2019

Valintakoe 29.5.2019 klo 12–16

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 28.2.2019

Valintakoekirjallisuus

Kevään 2019 valintakoeteos julkaistaan sähköisessä muodossa hallintotieteellisen alan yhteisillä verkkosivuilla osoitteessa www.hallintotieteet.fi/hakeminen/valintakoe/ 28.2.2019 mennessä.

Osaan kysymyksistä vastataan kokeessa jaettavan aineiston pohjalta.

Alkupisteet ja hakeminen

Uusia opiskelijoita valitaan keväällä 2019 Tampereen yliopistoon yhteensä 132, joista vähintään 93 ensikertalaiskiintiössä, Vaasan yliopistoon 75, joista vähintään 53 ensikertalaiskiintiössä. Uusia opiskelijoita valitaan yhteisvalinnassa kolmessa ryhmässä:

1. Pelkän ylioppilastodistuksen perusteella valitaan Tampereelle 39 opiskelijaa, Vaasaan 22 opiskelijaa. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Ylioppilastodistuksesta voi saada enintään 60 pistettä.
2. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella valitaan Tampereelle 48 opiskelijaa (27 ensikertalaisia), Vaasaan 23 (13 ensikertalaisia). Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 120 pistettä.
3. Pelkän valintakokeen perusteella valitaan Tampereelle 45 opiskelijaa (27 ensikertalaisia), Vaasaan 30 opiskelijaa (18 ensikertalaisia). Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä.

Lisäksi opiskelemaan voi päästä avoimen väylän kautta.

Hallintotieteissä lähtöpisteitä voi saada enintään viidestä aineesta: äidinkielen kokeesta, reaalikokeesta tai reaaliaineiden kokeista, toisesta kotimaisesta kielestä tai vieraasta kielestä sekä kahdesta vapaavalintaisesta kokeesta. Alkupisteitä voi saada ylioppilastodistuksesta 60 pistettä.

Aineet

L

E

M

C

B

A

äidinkieli

14

12

9

6

0

0

reaalikoe tai reaaliaineen koe

12

10

7

4

0

0

toinen kotimainen kieli tai pitkän oppimäärän vieras kieli

10

8

5

2

0

0

Mikä hyvänsä muu koe

9

7

4

1

0

0

Sisäänpääsyprosentit

2018


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Tampereen yliopisto 1245 (ensisijaisia 608) 716 132 18,4 %
Vaasan yliopisto 687 457 90 19,7 %