Valintakoetietoja

Farmaseutti- ja proviisorihakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen

Farmasiaa opiskelemalla voit työllistyä monipuolisiin lääkehuollon tehtäviin. Näihin kuuluvat mm. lääkkeiden tutkiminen, kehittäminen ja valmistaminen, lääkkeiden jakelu ja toimittaminen, johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävät sekä farmaseuttista asiantuntemusta vaativa asiakaspalvelu. Farmasian alan tutkinnot ovat farmaseutin alempi korkeakoulututkinto ja proviisorin ylempi korkeakoulututkinto. Apteekkarin pätevyysvaatimuksena on proviisorin tutkinto.


Lue farmasian alaesittely täältä.


Valintakoekirjallisuus


Kevään 2019 valintakoevaatimukset

  1. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.
  2. Kemian kysymykset perustuvat lukion opetussuunnitelman (lukion opetussuunnitelmien perusteet 2015) mukaisiin kemian pakollisten ja syventävien kurssien (1-5) oppimääriin. Tehtävissä painotetaan laskuja.

Kemian osion asiat kuuluvat lukion oppimäärään, ja tämän alueen tehtävät testaavat hakijan valmiutta opiskella luonnontieteisiin perustuvaa farmasiaa. Valintakokeen kemian kysymysten aiheina ovat seuraavat teemat ja niihin liittyvät laskut:

· ainemäärä, reaktioyhtälöt ja stökiömetria
· kemiallinen tasapaino sovellutuksineen
· kemialliset sidokset
· funktionaaliset (toiminnalliset) ryhmät ja niiden reaktiot
· orgaanisen kemian perusteet
· happo-emäskäsite ja pH
· liukoisuus ja liuosten valmistus.


Tärkeitä päivämääriä


Yhteishaku alkaa 20.3.2019
Yhteishaku päättyy 3.4.2019
Valintakoepäivä 17.5.2019 klo 10:00 - 13:00
Tulokset julkaistaan Viimeistään 28.6.2019

Alkupisteet ja hakeminen

Helsinki kevät 2019:

Jono Aloituspaikat Ensikertalaisia
1. Yhteispisteet 28 17
2. Valintakoe 12 7
Valinnassa annetaan pisteitä suomalaisesta tai kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB-, EB, RP-tutkinnot). Lähtöpisteitä on mahdollista saada 60. Lähtö- ja koepisteiden enimmäismäärä on 100. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti:

AINE TASO L E M C B A
Äidinkieli*
10 9 6 3 - -
Matematiikka pitkä 20 18 14 10 6 2

lyhyt 10 9 6 3 - -
*myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä.

Vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetusta ainereaalin kokeista huomioidaan sekä kemian koe että biologian, fysiikan, psykologian tai terveystiedon koe siten, että paras arvosana edellä mainituista kokeista antaa lähtöpisteitä seuraavasti:

AINE L E M C B A
Kemia 20     18     14 10    6      2     
Biologia, fysiikka, psykologia tai terveystieto 10 9 6 3 - -

Kuopio kevät 2019:

Hakija voi hakea pelkästään proviisorin koulutusohjelmaan tai pelkästään farmaseutin koulutusohjelmaan. Jos hän haluaa hakea molempiin, voi hän hakea ensisijaisesti proviisorin koulutusohjelmaan ja toissijaisesti farmaseutin koulutusohjelmaan (ei kuitenkaan päinvastoin). Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä. Valinta tehdään ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella tai pelkän valintakokeen perusteella.

Jono Aloituspaikat Ensikertalaisia Tasapisteissä ratkaisee
1. Yhteispisteet 27 19 Valintakoe
2. Valintakoe 18 13

1) Ensin valitaan 27 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 19 henkilöä ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 8 henkilöä. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys määräytyy valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella.

2) Sen jälkeen valitaan 18 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 13 henkilöä ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 5 henkilöä.

Varasijoille asetetaan yhteispistejonossa 30 hakijaa ja koepistejonossa 30 hakijaa.

PISTEYTYS


Maksimipistemäärä
Valintakoe 56
Ylioppilastutkintotodistus 84
Yhteispistemäärä 140

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annetaan lähtöpisteitä neljästä aineesta: äidinkieli (tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe), kieli, parhaat pisteet antava ainereaali (kemia, biologia, fysiikka, psykologia tai terveystieto), matematiikka.

AINE L E M C B A

Äidinkieli

Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

Ainereaali (kemia)

21       18       15       12       9        6       

Suomi tai ruotsi toisena kielenä koe

Keskipitkän tai lyhyen oppimäärän mukainen koe

Ainereaali (biologia, fysiikka, psykologia tai terveystieto)

16 13 10 7 4 1
* Vain parhaat pisteet antava ainereaali huomioidaan.

Kokeen erityispiirteet


Kevät 2019
Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Åbo Akademin (vain ruotsinkielinen koe) kanssa. Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti näihin eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä.

Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa. Åbo Akademihin hakevien tulee tehdä koe ruotsiksi. Hakija ilmoittaa sitovasti hakulomakkeessa, millä paikkakunnalla hän suorittaa kokeen. Farmaseutti- ja proviisorihakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen.
 
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakijan on syytä tutustua salijakoon ajoissa (ks. yliopiston sivut).


Valintakoekirjallisuus ja koetilaisuus

Farmasian valintakoe kestää kolme tuntia ja sisältää yhden kokeen, jossa on kaksi osaa (aineistokoe sekä kemian osuus). Kumpikin osa pisteytetään asteikolla 0 - 20 pistettä. Yhteensä valintakokeesta voi saada 40 pistettä.

Valintakokeella pyritään mittaamaan sellaisia valmiuksia, joita farmasian alalla ja opiskelussa tarvitaan. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteisiin perustuvaan materiaaliin.

Valintakokeessa ei saa olla mukana sähköisiä viestintälaitteita eikä eväitä. Mukaan voi ottaa juomapullon, jossa ei ole etikettiä. Mukana ei saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja, kuten esimerkiksi MAOL-taulukkokirjaa. Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku).

Sisäänpääsyprosentit

2018


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista
Helsingin yliopistoFarmaseutin koulutusohjelma 1272 904 144 15,9
Proviisorin koulutusohjelma 1315 1003 40 4,0
Itä-Suomen yliopistoFarmaseutin koulutusohjelma 1056


Proviisorin koulutusohjelma 997


2017


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1247 848 154 18 %

Proviisorin koulutusohjelma

1195

 

837 45 5 %

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

952 743 147 20 %

Proviisorin koulutusohjelma

1047 842 57

7 %


2016


Hakeneet Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1307

 

865 153 18 %

Proviisorin koulutusohjelma

1057

 

788 42 5 %

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma

1005

743 145

20 %

Proviisorin koulutusohjelma

907

711 63 9 %

2015


Hakeneet / Ensisijaisesti hakeneet

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt


Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista

Helsingin yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma


1312 / 374


828


148


18%

Proviisorin koulutusohjelma


784 / 413


571


61


11 %

Itä-Suomen yliopisto

Farmaseutin koulutusohjelma


1012


725

154


21%


Proviisorin koulutusohjelma


668


539


56


10%