Valintakoetietoja

Valtakunnallinen valintakoe mittaa kykyä soveltaa tietoa.

Biologiassa on mahdollisuuksia!

Biologia on luonnontiede, joka tutkii eliöitä, niiden osia ja elinympäristöjä. Biologiset tieteet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden, eikä niillä ole selviä rajoja. Sovellusaloista tärkeimpiä ovat maatalous- ja metsätiede, riista- ja kalabiologia, ympäristönsuojelu ja lääketiede. Alan mielenkiintoiset ja hyvät työllisyysnäkymät innostavat monia hakeutumaan alan opintoihin. Vuosittain vain noin kymmenesosa kaikista pyrkijöistä onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Opiskelemaan voi pyrkiä joko suomen- tai ruotsinkielisessä kiintiössä. Suomenkielinen valinta järjestetään yhteisvalintana, jossa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon. Samalla yhteisellä valintakokeella haetaan myös akvaattisiin tieteisiin Helsinkiin ja ympäristötieteisiin Helsinkiin ja Lahteen. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain. Tarkistathan aina valintaperusteet sen yliopiston hakuoppaasta, minne aiot hakea.

Biologiaa haetaan opiskelemaan yhteisvalinnan kautta

Yhteisvalinnassa mukana ovat:

  • Helsingin yliopisto: Biologia (suomenkielinen), akvaattiset tieteet, ympäristötieteet
  • Jyväskylän yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Turun yliopisto
Huom! Itä-Suomen yliopiston hakukohteita ei ole yhteishaussa mukana vuonna 2019 vaan Ympäristö- ja biotieteisiin voidaan valita suoravalinnalla tai aiempien opintojen perusteella.

Tärkeät päivämäärät

20.3.-3.4.2019 Korkeakoulujen kevään 2019 yhteishaku
16.5.2019 klo 10-14 Biologian valintakoe
28.6.2019 Valintojen tulokset julkaistu viimeistään


 

Mitä kokeessa tulee osata?

Vuoden 2019 valintakoe perustuu vuonna 2016 käyttöön otetun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015) ja kokeessa jaettavaan aineistoon.

Valintakokeessa on neljä pakollista tehtävää. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Valintakoe järjestetään biologian yhteisvalintaan osallistuvissa yliopistoissa torstaina 16.5.2019 klo 10.00-14.00.

Mitä kokeessa tulee/ei saa olla mukana?

  • Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet (kynä, kumi, teroitin, viivain) sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti). Hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa).
  • Valintakokeessa sallitaan laskin, joka ei ole graafinen eikä ohjelmoitava.
  • Valintakokeessa ei saa käyttää taulukkokirjaa: mahdolliset tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana.


Valintamenettely

Valituksi voi tulla joko valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Valinnassa on käytössä ensikertalaiskiintiö. Yhteispisteet määräytyvät ylioppilastodistuksen alkupisteiden ja valintakoepisteiden perusteella. Tarkempaa tietoa alkupisteistä voit lukea täältä. 

Valintakokeen kautta hyväksyttävissä olevan hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava siitä vähintään 70 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta.

Valintakokeesta voi saada enintään 216 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava kokeesta vähintään 70 % kaikkien ko. hakukohteen kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta.

Valinnan tulos

Tulokset ilmoitetaan hakijoille 28.6.2019 mennessä


Aikaisempian vuosien sisäänpääsytietoja, Biologian koulutusohjelma, Helsingin yliopisto


Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista (%)
2018

2017 867 739 571 51 8,9 
2016 963 818 570 58 10,2