Kauppatieteet
Kauppatieteet itseopiskelumateriaali (kaikki osiot)
Kauppatieteen itseopiskelumateriaali sisältää ytimekkäät tiivistelmät valintakokeeseen vaadittavien historian (HI1), yhteiskuntaopin (YH2) ja matematiikan (MAB5) kursseista. Jokaiseen teoriaosuuteen liittyy valintakoketyyppisiä monivalintatehtäviä ja muita kertaavia tehtäviä. Itseopiskelumateriaali sopii hyvin itsenäisen opiskelun tueksi ja lukiokirjojen ohelle.
Hinta 150.00 €
PaikkaKoko Suomi

Kauppatieteiden itseopiskelumateriaali auttaa valmentautumaan itsenäisesti kauppatieteiden uudistuneeseen valintakokeeseen. Itse opiskelumateriaalin avulla voi kerrata tiiviissä muodossa keskeisimmät käsitteet ja aihealueet lukion yhteiskuntaopin taloustiedon (YH2), historian (HI1) ja matematiikan tilastot ja todennäköisyys (MAB5 ja MAA10) kursseista. Itseopiskelumateriaalin sisältö noudattaa uuden opetussuunnitelman (OPS 2015) kurssisisältöjä ja se on koottu huomioiden erityisesti kauppatieteiden yhteisvalinnan uudistunut valintakoe.

Tiiviiden teoriatekstien ja käsitelistojen lisäksi materiaali sisältää runsaasti tehtäviä (yhteensä yli 450 valintakoetyyppistä harjoitustehtävää!), jotka auttavat sinua kertaamaan, syventämään ja painamaan mieleen vaadittavien lukiokurssien sisällöt. Valintakoe tulee koostumaan monivalinta- ja väittämätehtävistä, joita varten voit harjoitella materiaalin runsaalla tehtäväpatteristolla.

Materiaali sisältää myäs kattavat ohjeet nelilaskimen käyttöön.

Itseopiskelumateriaalit postitetaan tilaajille tammikuusta 2019 alkaen

Mikäli haluat myöhemmin varmistua osaamisestasi, on itseopiskelumateriaalimme tilaajille mahdollisuus tilata kevään 2019 kauppatieteiden harjoituspääsykoe puoleen hintaan!

Kauppatieteet
Kauppatieteet verkkokurssi
Kauppatieteen verkkokurssin voit aloittaa missä ja milloin tahansa. Opettajiemme laatimien videoiden ja harjoitustehtävien avulla saavutat valintakokeen vaatiman tason varmasti!
Hinta 390.00 €
Ajankohta16.1.2019 – 5.6.2019
PaikkaVerkossa
Varausmaksu150.00 € (sisältyy kurssin hintaan) lisätietoa

Kauppatietieteiden verkkokurssin voit käydä missä vain ja itsellesi sopivaan aikaan! Voit aloittaa opiskelun missä vaiheessa tahansa: kaikki materiaali on saatavillasi aina valintakokeeseen saakka verkossa!

Miksi verkkokurssille?

Verkkokurssi tukee tehokkaasti itsenäistä opiskeluasi heti ilmoittautumisestasi alkaen. Verkkokurssilla asiantuntevien opettajiemme tekemät tiiviit ja kattavat opetusvideot ja -materiaalit auttavat sinua kertaamaan valintakoekirjallisuuden tärkeimmät ja keskeisimmät pointit konkreettisten tehtäväesimerkkien avulla. Lisäksi pääset verkossa kysymään eri alojen opettajiltamme sinua mietityttäviä kysymyksiä valintakoevaatimusten mukaisesta kirjallisuudesta. Yksin et siis valmentautumisen kanssa jää!

Verkkokurssilla on myös runsaasti harjoitustehtäviä jokaisesta alasta sekä valintakoetyyppisiä harjoituskokeita, joiden avulla pääset testaamaan omaa osaamistasi. Kurssin päättää myös valintakoetasoinen harjoituspääsykoe.

Verkkokurssilaisena saat kaiken tämän:

Täyden tuen heti ilmoittautumisestasi lähtien:
- Asiantuntijaopettajiemme täysi tuki kurssin aikana
- Opintogurun palvelut, tukesi koko hakuprosessin ajan liittyen opiskelutekniikkaan, opiskelun aikataulutukseen sekä valintakokeeseen -> Saatavilla heti!

Omien alojensa huippuasiantuntijoiden laatimat materiaalit:
- Lähiopetuskurssin opetusmateriaalit ja harjoitustehtävät
- Aineistoharjoituksia
- Historian opetusvideot -> Saatavilla heti!
- Yhteiskuntaopin opetusvideot -> Saatavilla heti!
- Matematiikan opetusvideot -> Saatavilla heti!
- Kattavat teoriatiivistelmät jokaisen alan valintakoevaatimusten mukaisesta kirjallisuudesta harjoitustehtävineen kotiin toimitettuna (postitetaan tammikuussa 2019)

Tehtäviä, kokeita ja harjoituksia:
- Lähiopetuskurssien tehtävä- ja laskuharjoituspajojen tehtävät ja malliratkaisut käytössäsi
- Viisi sähköistä harjoituskoetta itsenäiseen opiskeluun (45 kysymystä / harjoituskoe) -> Saatavilla heti!
- Viisi sähköistä välikoetta oman osaamistason seurantaan (45 kysymystä / harjoituskoe)
- Varsinaista valintakoetta simuloivan harjoituspääsykokeen malliratkaisuineen tuloskoonteineen

Lisäksi:
- Tietoa valintakokeesta sekä vinkkejä siihen valmistautumiseen
- Kurssin verkko-oppimisympäristö Moodle käytössäsi heti ilmoittautumisesi jälkeisenä arkipäivänä

Tervetuloa kurssille!

Mikael, Eximia

Hei, palvelemme arkisin klo 09.00–17.00 numerossa (09) 2727 130. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@eximia.fi.