Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Äidinkieli ja suomi toisena kielenä

Helsingin kevään äidinkielen AbiPlus-kurssin opettajana toimii Anna Luotolahti. Anna on juuri valmistumassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Opetuskokemusta Annalle on kertynyt niin yläkoulusta kuin lukiostakin. Äidinkielen lisäksi Anna on opettanut muun muassa ilmaisutaitoa ja puheviestintää. Opettajana Anna on kannustava, osallistava ja jokaisen opiskelijan yksilölliset ominaisuudet huomioiva.

Äidinkielen viikonloppukurssilla sekä suomi toisena kielenä -kurssilla opettaa Heidi Kangas. Heidi on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja (FM). Hänellä on opetuskokemusta sekä peruskoulusta että lukiosta. Hänellä on kokemusta myös suomi toisena kielenä -oppimäärän opettamisesta. Opettajana Heidi on keskusteleva, kannustava ja innostava. Heidi antaa huolellista palautetta oppimistehtävistä ja huomioi opiskelijat yksilöllisesti.

 

A-englanti

Olga Wilén opettaa Helsingissä englannin abikursseilla keväällä 2019. Hän on kasvatustieteiden maisteri ja vieraiden kielten opettaja. Olga opettaa englantia, venäjää ja myös saksaa. Hänen ajatuksensa menestyneestä opetuksesta ja oppimisesta on Harjoitus Tekee Mestarin. Kielten oppimisessa avainasemassa on itse kieli, kielioppi ja sanasto. Rohkeus ja kommunikaatio tukevat oppimista. Olga on tunneillaan innokas ja iloinen. Yhdessä Olgan kanssa loistavalla asenteella ja päättäväisyydellä oppiminen onnistuu!

Turussa A-englannin abikurssilla opettaa Enni Kujanpää. Enni on valmistunut kieltenopettajaksi Tampereen ylipistosta vuonna 2015. Valmistumisen jälkeen Ennille on kertynyt opetuskokemusta muun muassa yläkoulusta ja lukiosta sekä ulkomailta chileläisen yliopiston englannin opettajan tehtävästä. Englannin lisäksi Enni on pätevä espanjan ja saksan opettaja. Opettajana Enni on positiivinen, kannustava ja jokaisen opiskelijan yksilölliset kiinnostukset, vahvuudet ja tarpeet huomioiva.

Biologia

Helsingin kevään 2019 biologian abi- ja verkkokurssin opettajana toimii Heidi Hautala. Heidi on valmistunut biologiksi vuonna 2008 pääaineenaan eläintiede. Hän on käynyt tutkimusukeltajan kursseja ja teki gradun Itämeren syvien pohjien pohjaeläimistä Merentutkimuslaitoksella. Heidi on opettanut eläintiedettä yliopistolla, ja opetuskokemusta löytyy myös peruskoulusta ja lukiosta. Biologiassa Heidiä kiinnostaa eläintieteen lisäksi ihan kaikki alat geenitekniikasta ympäristönsuojeluun. Heidi on työskennellyt pitkään myös tiedekeskus Heurekassa innoittajana, ja oppiminen ilmiönä on aina ollut hänen suurena mielenkiinnon kohteenaan. Opetustyössäni Heidi pyrkii siihen, että oppiminen on mielekästä ja merkityksellistä. Ajattelu synnyttää oppimista. Kurssilla autan opiskelijoita löytämään motivaation opiskeluun ja annan keinoja painaa vaikeitakin asioita mieleen. Kurssilla käydään läpi opiskelijoiden hankalaksi kokemia asioita, niin että ne tulevat ymmärretyiksi ja jäävät mieleen. Aineenopettajaksi valmistuin viime keväänä opetettavina aineina biologia ja venäjän kieli. Tsemppiä ylioppilaskirjoituksiin lukemiseen ja toivottavasti nähdään kurssilla!


B-ruotsi

Helsingin kevään 2019 abikurssin opettajatiedot julkaistaan myöhemmin.


Fysiikka

"Moi, olen Emma Mäkelä ja toimin fysiikan opettajana Turun abikurssilla. Tällä hetkellä opiskelen matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajaksi Turun yliopistossa ja opintoni alkavat olemaan loppusuoralla. Opetuskokemusta minulla on niin peruskoulun kuin lukionkin puolelta. Tavoitteena on saada hyvä laskurutiini jokaiselle sekä pureutua soveltaviin tehtäviin. Keskustellen ja teidän toiveita kuunnellen saamme kurssista parhaan mahdollisen juuri teille. Tsemppiä ja nähdään pian!"

Helsingin kevään 2019 abikurssin opettajatiedot julkaistaan myöhemmin.

Tampereen kevään 2019 abikurssin opettajatiedot julkaistaan myöhemmin.


Historia ja yhteiskuntaoppi

Helsingin kevään 2019 yhteiskuntaopin abikurssilla sekä historian ja yhteiskuntaopin verkkoabikursseilla opettajana toimii Satu Pesola. Sadulla on pitkä kokemus historian ja yhteiskuntaopin opettamisesta sekä yläkoulussa että lukiossa. Hän on myös vetänyt useita abikursseja hyvällä menestyksellä. Opettajana Satu on selkeä, kannustava ja myönteinen. Abikurssilla käydään läpi yhdessä lukiokurssien keskeisiä ja opiskelijoiden hankakaliksi kokemia asioita keskustelemalla ja tehtäviä tekemällä. Varustaudu positiivisella asenteella ja ahkeruudella!


KemiaMaantiede

Hei! Olen Tuuli Rissanen ja koordinoin maantieteen verkkokurssia keväällä 2019. Valmistuin keväällä maantieteen aineenopettajaksi erikoistumisalanani luonnonmaantiede, mutta kaikki maantieteen osa-alueet ovat lähellä sydäntäni. Juuri monipuolisuudessa piilee maantieteen hienous, mitä painotetaan niin ylioppilaskokeessa kuin valintakokeissakin. Olkaa siis laajasti kiinnostuneita maantieteellisistä ilmiöistä! Olen ollut Eximialla opettajana kohta vuoden, minkä lisäksi minulla on opetuskokemusta niin peruskoulusta, lukiosta kuin yliopistosta. Verkkokursseilla saat tukea maantieteen oppisisällön kertaamiseen tehtävien, opetusvideoiden ja harjoituskokeiden avulla. Kurssien aikana vastailen mieltä askarruttaviin kysymyksiin, joten yksin ei tarvitse jäädä pohtimaan!

 

Psykologia

Helsingin kevään 2019 abikurssin opettajatiedot julkaistaan myöhemmin.


Lyhyt matematiikka

Helsingin kevään 2019 AbiPlus lyhyen matematiikan abikurssin opettajana toimii Julia Viljanmaa. Julia on pian valmistuva fyysikko, jolla matematiikka on ollut pitkänä sivuaineena opintojen alusta lähtien. Sivuaineenaan Julia on lukenut myös kasvatustieteitä, joten opetuskokemusta löytyy sekä yläkoulusta että lukiosta. Lisäksi Julia on niin fysiikassa kuin matematiikassakin antanut yksityisopetusta ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Opetuksessaan Julia korostaa asioiden ymmärtämistä maanläheisesti ja ratkaisujen perustelua. Julia on avoin kaikille kysymyksille ja ottaakin niitä mielellään vastaan. Eximialla Julia on lyhyen matematiikan kurssien lisäksi aiemmin opettanut Diplomi-insinööri -kursseilla matematiikkaa sekä fysiikkaa.

Helsingin kevään 2019 L- ja C- tason lyhyen matematiikan abikursseja opettaa Sakari Penttinen, joka on koulutukseltaan filosofian maisteri matematiikasta, tilastotieteestä ja kasvatustieteestä. Sakarilla on pitkä kokemus yksityisopetuksesta ja pääsykoevalmennuksesta. Pääsykokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin preppaaminen on kovaa työtä. Pääsykokeissa onnistutaan asettamalla yhdessä selkeät tavoitteet ja työskentelemällä järjestelmällisesti niitä kohden!

Tampereen kevään 2019 abikurssin lyhyen matematiikan opettajana toimii Tomi Hyvönen. Eximian kursseilla Tomi opettaa kolmatta kautta mm. matematiikan ja fysiikan abikursseja sekä lääkiskurssilaisille fysiikkaa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori tähtitieteestä ja diplomi-insinööri kemiasta. Opettajana Tomi on ollut Eximian lisäksi myös Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen työväenopistossa.

Oulun kevään 2019 lyhyen matematiikan abikurssin opettajana toimii Jenni Heikkilä. Hän on vuodenvaihteessa valmistunut matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajaksi Oulun Yliopistosta. Opetuskokemusta hänellä on opiskeluaikana kertynyt peruskoulussa ja lukiossa tehdyistä useista sijaisuuksista. Kurssilla pääpaino on laskemisessa ja laskurutiinin hankkimisessa, mutta myös teoriaa käydään jonkin verran läpi. Kurssille Jenni toivoo keskustelevaa ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa rohkeasti kysyä mietityttävistä asioista.

Turun kevään 2019 pitkän matematiikan abikurssin opettajana toimii Veli-Matti Katila. Veli-Matti opiskelee Turun yliopistossa matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi sekä luokanopettajaksi. Opetuskokemusta Veli-Matilta löytyy alakoulusta lukioon saakka. Opetuksessaan Veli-Matti pitää tärkeänä vuorovaikutteisuutta ja monipuolista havainnollistamista. Kurssilla käydään matematiikan sisällöt läpi yo-kokeisiin painottuen ja runsain esimerkeinsekä tutustutaan kirjoitusten sähköistymiseen. Matematiikan opiskelu vaatii pitkäjänteistä työskentelyä, jossa onnistumme yhdessä!


Pitkä matematiikka

Helsingin kevään 2019 pitkän matematiikan AbiPlus- ja L- sekä C-tason abikursseilla opettajana toimii Toni Nordlund. Eximialla Toni on vetänyt erinomaisella menestyksellä abikurssien lisäksi myös diplomi-insinööriosastojen matematiikkaa jo usemman vuoden. Toni on koulutukseltaan valtiotieteen lisensiaatti teoreettisen taloustieteen puolelta. Matematiikan opettajana hänellä on laaja kokemus sekä valmennus- että korkeakoulutasolla. Tonin opetustyyli on dynaaminen ja vuorovaikutteinen. Matemaattisten ilmiöiden selkeä havainnollistaminen, oppilaiden motivointi ja rohkaisu luoviin ratkaisuihin ovat hänelle keskeisiä tavoitteita.

Tampereen kevään 2019 abikurssin pitkän matematiikan opettajana toimii Tomi Hyvönen. Eximian kursseilla Tomi opettaa kolmatta kautta mm. matematiikan ja fysiikan abikursseja sekä lääkiskurssilaisille fysiikkaa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori tähtitieteestä ja diplomi-insinööri kemiasta. Opettajana Tomi on ollut Eximian lisäksi myös Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen työväenopistossa.

Oulun kevään 2019 pitkän matematiikan abikurssin opettajana toimii Jenni Heikkilä. Hän on vuodenvaihteessa valmistunut matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajaksi Oulun Yliopistosta. Opetuskokemusta hänellä on opiskeluaikana kertynyt peruskoulussa ja lukiossa tehdyistä useista sijaisuuksista. Kurssilla pääpaino on laskemisessa ja laskurutiinin hankkimisessa, mutta myös teoriaa käydään jonkin verran läpi. Kurssille Jenni toivoo keskustelevaa ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen uskaltaa rohkeasti kysyä mietityttävistä asioista.

 

Turun kevään 2019 pitkän matematiikan abikurssin opettajana toimii Veli-Matti Katila. Veli-Matti opiskelee Turun yliopistossa matematiikan ja fysiikan aineenopettajaksi sekä luokanopettajaksi. Opetuskokemusta Veli-Matilta löytyy alakoulusta lukioon saakka. Opetuksessaan Veli-Matti pitää tärkeänä vuorovaikutteisuutta ja monipuolista havainnollistamista. Kurssilla käydään matematiikan sisällöt läpi yo-kokeisiin painottuen ja runsain esimerkeinsekä tutustutaan kirjoitusten sähköistymiseen. Matematiikan opiskelu vaatii pitkäjänteistä työskentelyä, jossa onnistumme yhdessä!