Eximian abikursseilla opettaa asiantuntevia ja kannustavia opettajia, joiden tavoitteena on auttaa sinua matkallasi kohti ylioppilaskirjoituksia.

Äidinkieli

Nella Suutari opettaa Helsingissä äidinkielen ja kirjallisuuden abikurssilla. Nella on filosofian maisteri ja toimii tällä hetkellä suomi toisena kielenä -opettajana peruskoulussa. Nellalla on vahva asiantuntemus opettamastaan alasta ja halua kehittää itseään jatkuvasti lisää, minkä takia hän suorittaakin tällä hetkellä suomi toisena kielenä -aineopintoja avoimessa yliopistossa. Kurssilla jokainen opiskelee saavuttaakseen omat tavoitteensa. Tärkeää on pitää mieli avoimena ja haastaa itseään oppimaan uutta!

 

A-englanti

Susanna Leino opettaa Helsingissä A-englannin abikurssia. Susanna on pitkän linjan eximialainen, niin valmennus- kuin abikurssien opettajana. Valmistunut englannin opettajaksi Helsingin yliopistosta vuonna 2008, tällä hetkellä peruskoulun kieltenopettajana Tuusulassa. Englannin kieli on Susannan elämänmittainen intohimo. Vahva ammattitaito syntyy kielen osaamisesta, ylioppilaskokeen hyvästä tuntemuksesta, sekä jatkuvasta innosta ja uteliaisuudesta kehittää itseään englannin kielen ja opettamisen ammattilaisena.

Juhani Lammi opettaa Tampereen englannin abikurssia. Hän on toiminut useammassa koulussa ympäri Suomea englannin ja äidinkielen opettajana. Kurssiohjajana Juhanin tavoitteena on, että kurssi palvelee jokaista kurssilaista yksilöllisesti ja antaa kaikille työkalut mahdollisimman hyvän arvosanan saavuttamiseen.

 


Biologia

Helsingin biologian abikurssin opettajana toimii Satu Lyytikäinen. Satu on valmistunut biologian ja maantieteiden aineenopettajaksi keväällä 2017 ja on opettanut Eximian biologian valmennuskursseilla myös edellisellä kaudella loistavin palauttein. Satun kurssilla käydään tehokkaasti ja motivoivasti läpi lukion biologian keskeisimmät sisällöt mm. luentojen ja erilaisten harjoitustehtävien ja -kokeen avulla. Hän pyrkii huomioimaan kurssilaisten toiveet opetuksessaan, jotta kurssilla käytäisiin läpi juuri niitä opiskelijalle haastavimpia asioita. Satun kurssilla saakin erittäin hyvät eväät menestyä biologian yo-kirjoituksissa. Tervetuloa mukaan!


Fysiikka

Turussa fysiikan abikurssilla opettaa Tiina Nieminen. Tiina on 32-vuotias insinööri ja fysiikan opettaja, ja tällä hetkellä hän täydentää matematiikan opetusoikeutta Turun yliopistossa. Tiinan tavoitteena opettajana on pyrkiä luomaan avoin ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa kaikkien olisi mahdollisimman helppo oppia. Tiinan kursseille voit valmistautua miettimällä, mitä erityisesti odotat kyseiseltä kurssilta ja Tiinalta sen opettajana.

 

Matti Rovaharju opettaa kevään 2017 Eximian fysiikan abikurssin toista ryhmää Turussa. Hän on toiminut opettajana lukiossa 10 vuotta, lääketieteen valmennuskursseilla kolme vuotta ja peruskoulussa kolme vuotta.

 

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaopin abikurssin opettajana toimii historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja Ville Hirvonen, joka on opiskellut Helsingin yliopistossa pääaineenaan yleinen historia sivuaineita hänellä on Suomen ja Pohjoismaiden historiasta sekä monista yhteiskuntatieteellisistä aineista. Tämän lisäksi Ville on myös suorittanut aineenopettajan pedagogiset opinnot. Ville työskentelee tällä hetkellä lukiolaisten parissa tuntiopettajana Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ja hän on itsekin aikoinaan istunut oppilaan roolissa Eximian historian valmennuskurssilla.

Kemia

Kemia abi kevät -kurssin kemian opettajana Turussa toimii keväällä 2017 Lauri Marttila. Lauri on valmistunut filosofian maisteriksi kemian alalta erinomaisin arvosanoin ja toimii Eximialla toista kauttaan opettajana.

Anna Kuusala opettaa keväällä 2017 Kemian abikurssia Tampereella. Anna on opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa ja valmistuu kesällä 2017 sekä diplomi-insinööriksi että matemaattisten aineiden opettajaksi. Hän on aiemminkin opettanut kemian abikurssilla ja toiminut assistenttina yliopiston kemian ja fysiikan kursseilla sekä tehnyt useita sijaisuuksia sekä yläkouluissa että lukioissa.

 

Psykologia

Psykologian abikursseilla opettajana toimii Veera Nordman. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri, jolla on uskonnon ja psykologian aineenopettajan pätevyys. Veera työskentelee tuntiopettajana yläkouluikäisten ja nuorten aikuisten parissa. Veera aloittelee myös jatko-opintoja Helsingin yliopistoon liittyen oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen.

 

Matematiikka

Lyhyen matematiikan Helsingin abikursseilla opettajana on Jussi Peltonen, fysiikan ja matematiikan maisteriopiskelija Helsingin yliopistolta, joka on opettanut sekä lukio- ja yliopistotasolla. Kursseilla kunkin opiskelijan matemaattinen perusta, työmotivaatio ja laskuharjoittelurutiini varmistetaan. Teoria ja aihealueet käydään systemaattisesti läpi tekemällä yhdessä ja itsenäisesti aihealueen perus- ja ylioppilaskoetehtäviä. Itse matemaattisen osaamisen lisäksi perehdymme tehtävätyyppeihin, laskimen ja taulukkokirjan tehokkaaseen käyttöön.

 

B-ruotsi


Syksyllä 2017 ruotsin kielen abikurssilla opettaa Katja Kärki, joka on viittä vaille valmis ruotsin ja ranskan kielen opettaja. Katja on opiskellut Vaasan ja Helsingin yliopistoissa tavoitteenaan kehittää kielitaitoaan monipuolisesti ja pitää tärkeänä oppimistekniikoiden tuntemusta. Opettajana hän hyödyntää mielellään visuaalisuutta, mikä auttaa muistamaan, sekä rohkaisee opiskelijoita käyttämään tietojaan myös muista kielistä.